Visie & Missie

Wat wij voor ons zien

Als wij nu om ons heen kijken, zien wij fragmenten van het geheel. Iedereen ziet een stukje en hoe zou het zijn om meer overzicht te hebben? Overzicht van de mogelijkheden, om ons meer en meer bewust te worden van wie wij van nature zijn? Een overzicht van inspirerende voorbeelden en hulpbronnen voor een gelukkig, gezond en duurzaam leven?

Een landelijk Bewust Netwerk van professionals die werkzaam zijn op het gebied van bewustwording, gezondheid, duurzaamheid draagt bij aan een overzicht. Zelfstandige ondernemers leveren hun bijdrage en inspireren diegenen die op zoek zijn naar antwoorden en oplossingsrichtingen. Samen (her)vinden wij onze gezondheid, uniekheid en heelheid.

Met een levendig landelijk netwerk, geweven uit lokale bewuste netwerken bieden een meer compleet overzicht van de mogelijkheden. Zo kunnen wij op zoek en vinden, bewuster keuzes maken die leiden tot een gelukkig, gezond en duurzaam leven.

 

Wat willen we bereiken?

De organisatie heeft ten doel bewust, gezond en duurzaam leven onder de aandacht te brengen bij een brede doelgroep en maatschappelijk een trend te zetten waarin bewustwording algemeen is aanvaard als waardevolle bijdrage aan onze samenleving.

De organisatie tracht haar doel onder meer te bereiken door het beheren van een domeinnamen portfolio, het aansluiten en inspireren van nieuwe en bestaande lokale en landelijke bewuste netwerken met online platforms, het creëren van ontmoeting, het ontwikkelen van samenwerking.

 

De manier waarop wij dat doen

Wij zetten het wiel in beweging om méér mensen in contact te brengen met onze thema's. Door hen te informeren en op weg te helpen, hen te horen en hun bijdrage te laten leveren aan het proces van bewustwording. Wij vinden uit hoe wij samen een maatschappij kunnen zijn waarin ieder individu zijn eigen plek vindt.

Wij helpen nieuwe lokale netwerken starten, op het niveau van stad of streek. Een coördinator verzamelt leden/professionals om aan te sluiten, en zo een bijdrage te leveren aan Bewust Netwerk. Lokale netwerken wisselen onderling ervaringen uit, helpen elkaar. Iedere stad of streek ontwikkelt een eigen unieke kracht en impact.

Coördinatoren van de lokale netwerken zetten heldere communicatie op over de gezamenlijke en actuele thema’s. Zoals elk individu, is ook elke plaats uniek. Zo worden belangstellenden juist geïnformeerd, geïnspireerd en aangemoedigd om zich bewust te worden van de mogelijkheden in hun regio.

Wij maken mensen en activiteiten zichtbaar en vindbaar via een online platform. Profielen van leden tezamen vormen het overzicht van praktijken, winkels en bedrijven. Hun individuele activiteiten vormen de gezamenlijke agenda. Bezoekers van het platform vinden snel waarnaar ze op zoek zijn.

 

Onze unieke kracht

Betrokkenen in Bewust Netwerk voelen het als een manier van leven om:

  • Elke ervaring als een verrijking te zien, om je bewust te worden
  • Voorbeelden te zien in, en inspiratie te halen uit, de natuurlijke cycli en elkaar
  • Af te stemmen op elkaar en onze omgeving, duurzame oplossingen te kiezen

Landelijke Agenda van activiteiten op het vlak van bewust, gezond, duurzaam of welzijn.

Landelijk Netwerk van bewuste ondernemers die actief zijn op het vlak van bewust, gezond, duurzaam of welzijn.

Landelijk Netwerk van bewuste ondernemers die actief zijn op het vlak van bewust, gezond, duurzaam of welzijn.

 

In Nederland zijn bij Bewust Netwerk

 

1.750+ professionals aangesloten

500+ activiteiten gepland

15.000+ nieuwsbrief lezers die ons volgen

 

Wil je duurzaam, gezond en bewust leven?
Zoek een professional of event in jouw regio: