Psychotherapie

Elquirin
Den Haag

Ondersteuning en begeleiding bij levensvragen: soms kom je er in je eentje niet uit en heb je een luisterende betrokken ander nodig.

In onze praktijk is de begeleiding vooral Inner Child therapie. Inner Child Therapie gaat uit van een visie waarbij op respectvolle en veilige wijze gewerkt wordt met (traumatische) ervaringen uit de kindertijd, van baby tot puber/adolescent.

Inner Child Therapie richt zich op existentiële vraagstukken: verlies van een geliefde, niet meer weten hoe verder te gaan na een scheiding, spanningen en conflicten in werksituaties, burn-out, conflicten met een partner of kind, geplaagd worden door flashback van vroegere trauma’s, je eenzaam voelen, neerslachtigheid of steeds maar weer vallen op de verkeerde man of vrouw. Deze problemen vinden vaak hun oorsprong in onze kindertijd.

Wij combineren Inner Child Therapie met interventies uit de hypnotherapie. Als iemand in contact komt met ervaringen uit de kindertijd bevindt zij/hij zich vaak niet in het hier-en-nu, maar deels in een andere tijd en bewustzijnsstaat. Deze vatten wij op als een trance. Een trance waar je vaak moeilijk uit kunt stappen. Hypnotherapie is bedoeld om mensen te helpen deze trance te los te laten. Dit loslaten biedt vrijheid en de mogelijkheid tot het maken van keuzes. 

Over Elquirin

Ik heb psychologie gestudeerd aan de Vrije Universiteit van Amsterdam. Ik ben afgestudeerd in de Sociale Psychologie als psycholoog/onderzoeker. Ik begon mijn loopbaan als docent psychologie en methodiek aan de Haagse Hogeschool.

Tijdens mijn werk als docent/psycholoog bij de opleiding Sociaal Pedagogische Hulpverlening ontdekte ik hoe boeiend het is om op praktische wijze met mijn vak bezig te zijn. Hier ontstond het idee om een eigen therapiepraktijk te starten.

Deze praktijk bestaat al 27 jaren. Ik heb gewerkt met allerlei problematiek. Doordat ik veel met Inner Child Therapie werk, komen er vaak cliënten die als kind mishandeld zijn, emotioneel verwaarloosd werden of die als kind een van hun ouders verloren. Ik werk ook met problemen in relaties en met depressieve klachten. 

Ik ben als registertherapeut aangesloten bij de Nederlandse Beroepsvereniging van Hypnotherapeuten (NBVH). Deze beroepsvereniging waarborgt de kwaliteit van de aangesloten therapeutleden.

Mijn hele leven lang ben ik psychologie een boeiend vak blijven vinden. Ik heb de ontwikkelingen in mijn vak goed bijgehouden. Naar mijn mening is onze kennis en kunde als psychologen in de afgelopen decennia spectaculair toegenomen. Ik denk hierbij aan zaken als de ontwikkeling van de cognitieve psychologie, aan de nog steeds groeiende kennis van de neuropsychologie, het onderzoek naar hechtingsprocessen en aan de theorieën over het bewustzijn als een interactie tussen ons sociale brein en de omgeving. 


Elquirin

Louis Crijns

Bentinckstraat 23
2582 SR Den Haag

Lid van beroepsvereniging

Psychotherapie