Heldere Koers, Praktijk voor Coaching, Counselling en Psychotherapie/psychosociale therapie

Heldere Koers
Zwolle

Heldere Koers, Praktijk voor Coaching, Counselling en Psychotherapie/Psychosociale therapie Geen wachtlijsten!

Bij een Heldere Koers heb je duidelijk voor ogen waar je naar toe wilt. Soms heb je die heldere koers even niet meer. Professionele ondersteuning helpt jou dan om weer richting, betekenis en een heldere koers te krijgen.

In onze huidige maatschappij hebben veel mensen te maken met stress. Langdurige stress en trauma kunnen tal van klachten geven. Van hartkloppingen, tot spierpijn, zweten, trillende handen, herbelevingen, paniek en angst en het niet meer kunnen functioneren op het werk.

 

Soms blijft er een intens gevoel van opgejaagd zijn, ook al is er genoeg tijd om te rusten of te ontspannen. Het lukt dan niet meer om zelf de klachten de baas te worden. Waarschijnlijk is het lichaam in een chronische stressreactie belandt dat een eigen leven lijkt te leiden.

 

Het is dan onvoldoende om mensen via enkel cognitief werk uit te nodigen tot verandering en verbetering van de klachten zoals veel reguliere coaches en psychologen doen. Het werken met ‘lichaamswerk’ in de psychotherapie richt zich op de taal van het lichaam. In de therapie wordt dan naast denken, voelen en doen ook gewerkt met de lijfelijke imprint van de langdurige stress. 

 

Er wordt in het hier-en-nu gewerkt. Zelfs als de ervaring vroeger was, wordt er afgestemd op wat er hier en nu in het lichaam gebeurt. Het alleen teruggaan naar de pijn van vroeger kan namelijk hertraumatiserend werken. Daarom wordt er met de pijn en stress van vandaag gewerkt.

 

Het uiteindelijke doel is dat de client leert om tot zelfregulatie te komen en vanuit eigen bronnen de stress in zijn of haar lijf kan reguleren.

 

Afhankelijk van de ernst en aard van de stress en het trauma zullen 6 a 10 sessies voldoende zijn om weer met meer rust en balans in het leven te staan. De psychotherapeutische sessies worden grotendeels vergoed vanuit de aanvullende zorgverzekering.

 

De volgende positieve effecten zijn merkbaar na behandeling:

 • beter ontspannen
 • beter en dieper slapen
 • verbetering van de concentratie
 • meer zelfvertrouwen
 • beter kunnen loslaten van zaken
 • minder angsten
 • effectiever kunnen handelen
 • meer inzicht in eigen gedrag
 • een diep gevoel van veiligheid en rust
 • het gevoel dat er een knop om is, waardoor alles makkelijker en vanzelf gaat
 • verlichting van depressiviteit
 • grotere focus

 

De voordelen van psychotherapie bij Heldere Koers:

 • Er zijn geen wachtlijsten. Als je de stap hebt gezet om je probleem te willen aanpakken wil je ook meteen aan de slag.
 • Een persoonlijke benadering. Kleinere praktijken zoals Heldere Koers besteden in de regel meer aandacht aan hun clienten: je bent geen nummer, het is persoonlijker, directer en er wordt met meer persoonlijke toewijding gewerkt
 • De sessies zijn (zonodig) langer. In plaats van de gebruikelijke 45 minuten die door veel collega’s worden gebruikt duurt een sessie bij Heldere Koers 60-90 minuten.
 • Je komt snel tot de kern. Door het werken met lichaamswerk komen we beter tot de kern van het ervaren, waardoor inzicht komt; alles valt daarmee als ‘in één keer’ op zijn plek
 • Ook voor denkers. Denkers die zich suf piekeren en het verschil ervaren tussen wat hun verstand weet en wat de praktijk en de dagelijkse patronen zijn, als gevoel en verstand niet op 1 lijn zitten, komen mede door de inzet van lichaamswerk en muziek bij hun gevoel, waar de echte transformatie plaatsvindt.
 • Geen eigen risico. Als er sprake is van vergoedingen door je ziektekostenverzekering, vindt dit plaats op basis van je aanvullende verzekering. De dekking van deze verzekering staat los van het eigen risico dat elke  basis verzekering heeft.

Consulten worden grotendeels vergoed vanuit de aanvullende zorgverzekering.

Over Heldere Koers


Heldere Koers

Elayne Lussenburg

Emmastraat 7
8011 AE Zwolle

Heldere Koers, Praktijk voor Coaching, Counselling en Psychotherapie/psychosociale therapie