natuurbeleving-stressreductie-natuurcoaching

Rozenrood NatuurActiviteiten
Amsterdam

Bij Rozenrood NatuurActiviteiten leren kinderen dat er in de natuur veel te ontdekken en beleven valt. Dat op je blote voeten in de modder lopen heerlijk kan zijn en dat dit je energie kan geven. Dat in een boom klimmen niet eng maar leuk kan zijn.

Wanneer een kind stress ervaart binnen het schoolsysteem, de club of thuissituatie heeft het behoefte aan een prikkelarme omgeving. De natuur kan dan rustgevend werken. Ondervind het kind door de stress hinder in de ontwikkeling en/of omgang met anderen? Dan kan begeleiding op maat uitkomst bieden. Samen met andere kinderen in de natuur zijn kan ook een bijdrage leveren aan het verminderen van stress. Wil je hier meer over weten?

De natuuractiviteiten zijn gekoppeld aan de natuurelementen en aan de verschillende ontwikkelingsstadia. Hierdoor leert het kind verbanden zien en de eigen ontwikkeling beter begrijpen. In de prikkelarme omgeving van de natuur kan het kind tot rust komen. Natuurbeleving en zintuiglijke ontwikkeling alsmede avontuur en uitdaging zijn de uitgangspunten in de begeleiding van Rozenrood NatuurActiviteiten.Ook voor Jongeren en Volwassenen kan de natuur een middel zijn om de rust te vinden in de alsmaar aandacht vragende omgeving. Om te kunnen aarden en om tot nieuwe inzichten te komen.  

Over Rozenrood NatuurActiviteiten

Als kind kon ik nog struinen in de stadse natuur van Amsterdam. De dijk waar nu de ringweg is en de korenvelden waar nu een opvanghuis staat. Na school verdween ik in de velden om korenbloemen te plukken. In de sloot die langs de ringdijk liep ving ik vele kikkervisjes. En als het geregend had, vond ik altijd wel een regenworm om te onderzoeken. Alleen of samen met vriendjes van mijn klas. Ik vond dit niet vreemd, vies of anders. Ik voel mij nog steeds het fijnst als ik in de natuur kan vertoeven. Dan geniet ik van elke verwondering die de natuur mij schenkt. Dit wonder wens ik voor ieder kind.


Rozenrood NatuurActiviteiten

Brigitta Huigsloot


Amsterdam

Lid van beroepsvereniging

natuurbeleving-stressreductie-natuurcoaching