Alles draait om Energie en Informatie !

Praktijk voor BioEnergetische Geneeskunde
Luxwoude

Voor het tastbare lichaam (de hardware) hebben we een regulatiesysteem nodig om al die complexe processen in dat lichaam aan te sturen. Dat gebeurt door energie en informatie (de software). Biofysische Geneeskunde kan daar krachtig op inwerken.

Dat betekent voor de diagnose een uitgebreid onderzoek op diverse terreinen (lichamelijk, psychisch, chemisch en energetisch). Daarvoor wordt ook apparatuur ingeschakeld, net als bijvoorbeeld bij de cardioloog een elektrocardiogram wordt gemaakt.

Een belangrijk uitgangspunt binnen de biofysische geneeskunde is, dat heel veel processen in het organisme mede beïnvloed worden door vaak onbewuste emoties. Biofysische geneeskunde kan dan ook gezien worden als de geneeskunde die zich specifiek richt op de wisselwerking in en rondom het organisme. Ons organisme beschikt over een bio-energetisch regulatiesysteem en stuurt de fysiologische processen door elektromagnetische signalen aan. Dit regulatiesysteem speelt zowel bij gezondheid als bij ziekte een cruciale rol.

Al die processen in het lichaam worden in de Biofysische geneeskunde onderzocht. Voorbeelden: stofwisseling, warmteregulatie, circulatie, hartkracht, ademhaling, afweerkracht, uitscheiding van afvalstoffen en de controlemechanismen vanuit de hersenen.

Na een uitgebreide diagnose kan een adequate behandeling volgen. Dat betreft altijd maatwerk ; er blijkt meer mogelijk dan je denkt. Maar we kunnen geen garanties geven.

Over Praktijk voor BioEnergetische Geneeskunde

Mijn naam is Pieter Astro en ik ben arts in hart en nieren. Ik woon en werk sinds Simmer 2000 samen met mijn vrouw Edithe in een grote woonboerderij midden in Luxwoude.

Na mijn Geneeskunde studie heb ik jaren gewerk als psychiater, huisarts en verpleeghuisarts voor dementerenden in Utrecht, Haarlem en Den Haag. Tijdens de studie was al snel duidelijk, dat er meer kanten aan de mens en zijn welzijn zitten, dan er daar onderwezen worden. Mijn zoektocht naar de wezenlijke aspekten van ons bestaan en de heling daarvan werd geintensiveerd. Vanuit een levensbeschouwelijk diverse achtergrond heb ik me daartoe bekwaamd in de anthroposofische geneeskunde, de homeopathie, de bioresonantietherapie en de natuurgeneeskunde.

Naast het behandelen van alledaagse klachten, zoals die ook door de huisarts of specialist gezien worden, richten wij ons steeds meer op bijzondere kinderen , hoog sensitieve persoonlijkheden en mensen , die op een keerpunt in hun leven staan en niet verder komen. Ook het omgaan met zingevingsvragen zijn een wezenlijk onderdeel van ons werk. Wat willen de hinderenissen van de patient hem leren. Dat proberen we te achterhalen.

Ons doel is, dat onze patienten weer de energie en ruimte krijgen om hun eigen weg te gaan; niet gehinderd door hun beperkingen.

Daar worden we blij en gelukkig van.

Alles draait om Energie en Informatie !