Zijn wij slachtoffer van onze klachten of kunnen we wat leren van ons lijden ?

Praktijk voor BioEnergetische Geneeskunde
Luxwoude

Naast diverse emotionele problemen zijn we gespecialiseerd in het begeleiden van Hoog Sensitieve Persoonlijkheden. Veel zogenaamd drukke kinderen zijn eigenlijk hooggevoelig. Daar goed mee omgaan kan wonderen doen. Er is nog zoveel mogelijk.

Veel van ons levensgeluk lijkt bepaald te worden door onze jeugd. En daar valt niet veel meer aan te veranderen (hoewel; daar is een therapie voor). Wel aan de manier waarop je er op terugkijkt en de mate waarin je het je heden en je toekomst laat bepalen. Het leven wordt veel makkelijker als je lading van je slechte ervaringen kan laten waar het thuishoort; in je verleden. Dan blijkt het heden een cadeautje en de toekomst een verrassing.

Wij hebben speciale aandacht voor Hoog Sensitieve Persoonlijkheden. Als kind worden ze vaak "druk" genoemd. Het verwerken van al die indrukken is voor deze mensenkinderen een lastige klus. Daardoor raakt hun computertje soms overbelast en loopt vast. Resetten is dan één ding; het voorkomen van de volgende vastloper een andere. Er valt goed mee om te gaan en dan kan het leven exta leuk zijn.

Over Praktijk voor BioEnergetische Geneeskunde

Mijn naam is Pieter Astro en ik ben arts in hart en nieren. Ik woon en werk sinds Simmer 2000 samen met mijn vrouw Edithe in een grote woonboerderij midden in Luxwoude.

Na mijn Geneeskunde studie heb ik jaren gewerk als psychiater, huisarts en verpleeghuisarts voor dementerenden in Utrecht, Haarlem en Den Haag. Tijdens de studie was al snel duidelijk, dat er meer kanten aan de mens en zijn welzijn zitten, dan er daar onderwezen worden. Mijn zoektocht naar de wezenlijke aspekten van ons bestaan en de heling daarvan werd geintensiveerd. Vanuit een levensbeschouwelijk diverse achtergrond heb ik me daartoe bekwaamd in de anthroposofische geneeskunde, de homeopathie, de bioresonantietherapie en de natuurgeneeskunde.

Naast het behandelen van alledaagse klachten, zoals die ook door de huisarts of specialist gezien worden, richten wij ons steeds meer op bijzondere kinderen , hoog sensitieve persoonlijkheden en mensen , die op een keerpunt in hun leven staan en niet verder komen. Ook het omgaan met zingevingsvragen zijn een wezenlijk onderdeel van ons werk. Wat willen de hinderenissen van de patient hem leren. Dat proberen we te achterhalen.

Ons doel is, dat onze patienten weer de energie en ruimte krijgen om hun eigen weg te gaan; niet gehinderd door hun beperkingen.

Daar worden we blij en gelukkig van.

Zijn wij slachtoffer van onze klachten of kunnen we wat leren van ons lijden ?