Over het netwerk bewustbollenstreek.nl

Bewust Bollenstreek is een levendig netwerk van bewuste professionals. We werken bezield samen aan onze missie: het bevorderen van een bewuste, gezonde, duurzame en prettige samenleving in de Bollenstreek. Het toverwoord in ons netwerk is verbinding! Als wij ons als bewuste professionals durven verbinden met elkaar, vanuit het hart, stralen we dat ook uit in de Bollenstreek. En zo stimuleren we steeds meer mensen om bewuster te leven, in verbinding met zichzelf en van daaruit ook met elkaar.

Meer over Angela Roelen

Naast het coördinatorschap van Bewust Bollenstreek heb ik mijn eigen praktijk LiefdeWerk. En ook daarbij is het toverwoord "verbinding"! Ik begeleid volwassenen en jongeren om weer in verbinding te komen met hun ware zelf. Groeien van zelfinzicht naar zelfacceptatie naar zelfliefde. "Pas als de liefde stroomt in jou, kan het overstromen naar anderen en in alles wat je in dit leven nog wilt ondernemen. Dat is LiefdeWerk!"

Ik ben levenscoach, yogadocente en inspirator. Ik coach individueel, werk met Opstellingen (individueel en workshops), geef lezingen, begeleid leeskringen, spreek, schrijf, geef trainingen en workshops. Alles staat in het teken van verbinding (lees: liefde).

Mijn eigen bewustwordingsproces kwam op gang door de ontmoeting met mijn andere ik. Op mijn 42e werd ik diep geraakt door deze zielsliefde. Ik mocht aan de slag met mijn eigen liefdewerk. Dat heeft mij binnenstebuiten gekeerd en mij (terug) veranderd, tot hoe ik altijd al bedoeld was. LiefdeWerk in uitvoering! Opleidingen volgden en nu geef ik mijn liefdewerk graag door. Binnen mijn praktijk, als coördinator van Bewust Bollenstreek , en daarbuiten.

Het is een en al liefdewerk. Dat is wat ik te doen heb.

Heb je een vraag voor mij? Neem contact op


"Samen groeien, in verbinding, naar een bewuster leven"

Bewust Bollenstreek - Angela Roelen

Wat mij drijft als coördinator

Ik ben in januari 2017 met Bewust Bollenstreek gestart vanuit een verlangen om meer mensen wakker te maken, bewuster te maken van wie ze werkelijk zijn, zodat ze van binnenuit gaan leven. We bereiken meer mensen als we het samen doen! Niemand heeft de wijsheid in pacht, we tappen allemaal van dezelfde bron, de goddelijke wijsheid, en mogen instrument zijn om dit door te geven aan anderen. En dat lukt beter als we het samen doen!

Ik heb zelf een diepgeworteld zielsverlangen naar verbinding. Dat is dan ook een belangrijk onderdeel van Bewust Bollenstreek. Een van de voorwaarden om aan te sluiten als bewuste professional is dan ook dat je je durft te verbinden, vanuit het hart.

De aanbieders van Bewust Bollenstreek ontmoeten elkaar maandelijks tijdens inspiratiebijeenkomsten en tijdens intervisiegroepen.

De geïnteresseerden ontmoeten Bewust Bollenstreek en elkaar bij de maandelijkse Bewuste Wandeling, de Bijzondere Filmavonden, de Inspirerende Lezingen en de informatiemarkten.

Zo ontstaat een sprankelend, levendig netwerk met een breed draagvlak, waarbij we met elkaar het verschil maken: we groeien samen, in verbinding, naar een bewuster leven in de Bollenstreek.  En daar doen we het voor!

 

Landelijke Agenda van activiteiten op het vlak van bewust, gezond, duurzaam of welzijn.

Landelijk Netwerk van bewuste ondernemers die actief zijn op het vlak van bewust, gezond, duurzaam of welzijn.

Landelijk Netwerk van bewuste ondernemers die actief zijn op het vlak van bewust, gezond, duurzaam of welzijn.

 

In Nederland zijn bij Bewust Netwerk

 

1.750+ professionals aangesloten

500+ activiteiten gepland

15.000+ nieuwsbrief lezers die ons volgen

 

Wil je duurzaam, gezond en bewust leven?
Zoek een professional of event in jouw regio: