Over het netwerk bewustamsterdam.nl

Bewust Amsterdam is een platform voor iedereen die bezig is met persoonlijke groei.
We leveren in een bijzondere tijd waarin steeds meer mensen stil staan bij wat er gaande is in de wereld en bij henzelf. Soms heb je een stevige ontmoeting met het leven nodig, zoals een burn-out, een gebroken relatie of politieke misstanden, voordat je jezelf existentiële vragen gaat stellen. Dan start voor veel mensen de weg naar bewustwording die leidt tot ontdekken wie je in wezen bent en het anders gaan doen; die leidt tot het creëren van hoe jij het wilt, met plezier en passie. En dat kan op 1000 manieren. Welk pad past bij jou? Zou je deze graag met gelijkgezinden willen afleggen? Bewust Amsterdam is een netwerk van professionals, lokaties en evenementen die iets aanbieden op het gebied van bewustwording, gezondheid en duurzaamheid. Deze site is voor een ieder een startpagina om in het Amsterdamse graag samen met anderen een stap zet. Dat kan op het gebied van persoonlijke groei, maar ook omdat jezelf meer wil gaan bijdragen aan een mooiere maatschappij.

Meer over Robert Zwier

Als afgestudeerd Econometrist heb ik jaren gewerkt als verkeers- en vervoersmodellenman bij verschillende instanties en als actuarieel rekentechneut in de financiële dienstverlening.

Mijn interesse in bewustwording is in 20gestart door fricties op mijn werk en een lange relatie die uitging. Ik ben mijzelf toen existentiële vragen gaan stellen en de wereld in gedoken van de persoonlijke ontwikkeling. Het begon met een fanclubje van Willem de Ridder, Lichaamswerk bij Prasada en dansen bij Nataraj.

Naast mijn werk werkte ik als masseur, als locatiemanager, als evenementenorganisator en met verstandelijk gehandicapten. Ook kon ik mij vroeger druk maken om maatschappelijke misstanden. Dat heeft begin 2014 geresulteerd in de focus op één misstand, namelijk de straling die komt kijken bij gebruik van draadloze apparatuur zoals Wi-Fi, mobiel, GSM-masten en digitale huistelefoons. Daar heb ik kennis van en kan mensen helpen daar op een bewustere en gezondere manier mee om te gaan.

Heb je een vraag voor mij? Neem contact op


"Het ontdekken wie je in wezen bent"

Bewust Amsterdam - Robert Zwier

Wat mij drijft als coördinator

In de 10 jaar dat ik nu geïnteresseerd ben in persoonlijk groei, heb ik ontdekt dat er eigenlijk maar één "antwoord" is en dat is (zelf)Liefde, het ontdekken wie je in wezen bent, en dat is Liefde. Ik breng dan ook graag mijn Liefde, warmte, licht, helderheid, humor, touch, tederheid en speelsheid in het leven.

Landelijke Agenda van activiteiten op het vlak van bewust, gezond, duurzaam of welzijn.

Landelijk Netwerk van bewuste ondernemers die actief zijn op het vlak van bewust, gezond, duurzaam of welzijn.

Landelijk Netwerk van bewuste ondernemers die actief zijn op het vlak van bewust, gezond, duurzaam of welzijn.