Duurzaamheid Communicatie en presentatie


Nijmegen

Opdrachtgevers
SamenWel!, Wereld Natuur Fonds, Sociaal Werk Nederland, Cito, Stafier, Omroep Gelderland, Rijkswaterstaat, College voor Toetsen en Examens, stichting kiEMT, ROC Rijn IJssel, gemeente Rheden, MTSA, Stafier. 

TriggerFilm
Jitske Jonkman

Landelijke Agenda van activiteiten op het vlak van bewust, gezond, duurzaam of welzijn.

Landelijk Netwerk van bewuste ondernemers die actief zijn op het vlak van bewust, gezond, duurzaam of welzijn.

Landelijk Netwerk van bewuste ondernemers die actief zijn op het vlak van bewust, gezond, duurzaam of welzijn.