Duurzaamheid Sociaal ondernemen

Marisha, van Yabal Works
Nijmegen

Ik corrigeer, redigeer en schrijf teksten. Zowel on- als offline, en voor uiteenlopende doelgroepen. Bij voorkeur wel voor of over groene of faire thema's, want daar heb ik veel affiniteit mee. En zoveel mogelijk op een sociaal ondernemende manier. Uitgangspunt van mijn werkwijze is reciprociteit – wederkerigheid. Samenwerken. Sámen wérken. Harde euro’s zijn daarbij niet het enige middel waarmee je mijn diensten kunt vergoeden. Omdat mijns inziens alleen geld gebruiken als transactiemiddel mensen uitsluit van participatie in de samenleving omdat ze geen geld hebben. En dat vind ik een slechte zaak. En dom ook. Want mensen hebben heel wat meer in hun mars dan een bankrekening mag doen voorkomen. Mensen zijn meer waard dan (hun) geld. Net zoals ik voor jou iets kan betekenen, kun jij wellicht ook met jouw specifieke kennis, contacten of vaardigheden iets voor mij betekenen. Of met spullen die jij toch niet meer gebruikt, maar die ik nog wel goed kan gebruiken. Kortom, via dit systeem van hybride bankieren hoop ik voor jou de drempel te verlagen om mijn professionele diensten af te nemen. Je hoeft geen dikke bankrekening te hebben om jou(w werk) door mij te laten verlicht- of verbeteren: ik lever iets aan jou, jij aan mij; ik presteer iets voor jou, jij voor mij. En samen komen we verder. Dat is een veel leukere en interessantere manier van zaken doen, toch!

Biografie / Over Marisha Maas

“Als je doet wat je deed, dan krijg je wat je kreeg” – zó waar! En omdat ik graag méér krijg – meer kennis en kunde, meer ervaring(en) – hou ik van variatie in wat ik doe. Dat uit zich wellicht ook in mijn freelancerij, waarin ik feitelijk de vaardigheden en kennis te gelde maak die ik in mijn eerdere professionele werkzaamheden opdeed. Vóór ik als freelancer aan de slag ging had ik namelijk jarenlang een fairtrade handel met Mayavrouwen in Guatemala, incluis webwinkel. Uitvloeisel van een project dat ik daar zelf met een andere Nederlandse opstartte. En dáárvoor werkte ik als PhD en docente aan de Radboud Universiteit. Met die academische achtergrond en jarenlange ervaring als handelaarster/onderneemster verlicht- en verbeter ik nu als freelancer (het werk van) anderen.

Maar ik doe meer dan dat: ik ben ook als vrijwilligster betrokken bij tal van activiteiten – als deelneemster aan bestaande initiatieven, of zelf als initiatiefneemster. Veelal activiteiten op het maatschappelijke en duurzame vlak, uiteenlopend van werk voor en met vluchtelingen, zwerfafvalopruimacties, promotie en bevordering van eerlijke handel, ondersteuning van vrouwen bij hun reïntegratie op de arbeidsmarkt, en deel- en ruil- en andere acties gericht op het beschikbaar maken van overvloed.

Kortom: geld is niet mijn voornaamste drijfveer om dingen te doen; wel die “méér kennis, kunde en ervaringen”. En ook: de wens een bescheiden steentje bij te dragen aan een fijnere samenleving en fijner samen leven.

Yabal Works
Marisha Maas

Landelijke Agenda van activiteiten op het vlak van bewust, gezond, duurzaam of welzijn.

Landelijk Netwerk van bewuste ondernemers die actief zijn op het vlak van bewust, gezond, duurzaam of welzijn.

Landelijk Netwerk van bewuste ondernemers die actief zijn op het vlak van bewust, gezond, duurzaam of welzijn.

 

In Nederland zijn bij Bewust Netwerk

 

1.750+ professionals aangesloten

500+ activiteiten gepland

15.000+ nieuwsbrief lezers die ons volgen

 

Wil je duurzaam, gezond en bewust leven?
Zoek een professional of event in jouw regio: