Persoonlijke groei Biografisch werk & Verhalen

Levensloop en Zingeving
Voorschoten

Vrouwen zonder kinderen. Waar zijn ze, wat doen ze, hoe staan ze in het leven?

Het project Leven zonder kinderen is begonnen vanuit nieuwsgierigheid naar vrouwen zoals ikzelf: vijftiger, geen kinderen. Ik heb een aantal vrouwen geïnterviewd en wat een mooie verhalen heb ik gehoord! Ik mocht hen allemaal vragen waarom zij geen kinderen hebben. En vervolgens hadden we het over keuzes maken, en over acceptatie als dingen anders lopen. Over familie, werk, je omgeving. En over de zin van het bestaan.

Inmiddels is er een boek en geef ik workshops en doe ik diepte-intervies voor opdrachtgevers. Het onderwerp Leven zonder kinderen blijkt een prachtig uitganspunt voor gesprekken over het leven in het algemeen. En die gesprekken ga ik graag aan!

Annemiek van Soest - Ideeën en Projecten
Annemiek van Soest

Landelijke Agenda van activiteiten op het vlak van bewust, gezond, duurzaam of welzijn.

Landelijk Netwerk van bewuste ondernemers die actief zijn op het vlak van bewust, gezond, duurzaam of welzijn.

Landelijk Netwerk van bewuste ondernemers die actief zijn op het vlak van bewust, gezond, duurzaam of welzijn.