Persoonlijke groei Lichaamsgerichte Therapie

Lichaamsgerichte Psychotherapie en Drama
Tilburg

Het lichaam heeft van oorsprong het vermogen om zich, na ingrijpende emotionele gebeurtenissen, volledig te herstellen. Dit noemen we het zelfregulerend vermogen. Wanneer de omgeving druk op ons uitoefent en ons niet accepteert zoals we zijn, ontwikkelen we een manier om aan de verwachting van anderen te beantwoorden. Zo ontstaan gedragspatronen die aan de omgeving zijn aangepast. 
Wanneer het moeilijk is om emoties te uiten, kunnen er psychische of lichamelijke blokkades ontstaan. Deze blokkades vormen in eerste instantie een beschermende weerstand, maar kunnen na enige tijd problemen opleveren: het contact met de eigen emotie, de levensenergie gaat verloren en er kunnen gevoelens van onzekerheid, depressie, schuld en schaamte ontstaan. Door het losmaken van deze spanningen en het tot expressie brengen van ingehouden emoties kan dit contact worden hersteld.

Dramatherapie is een zogeheten non-verbale therapie. Dat betekent dat niet praten, maar doen centraal staat. Bij dramatherapie wordt gewerkt met allerlei spelvormen zoals, fantaseren, acteren en 'doen' alsof, improvisatie en rollenspel, maar ook met teksten, foto's, gedichten en verhalen. Op een speelse manier wordt aan problemen gewerkt. Doordat je een rol speelt, kun je op een andere manier naar jezelf kijken. Dat kan inzicht geven. Dramatherapie biedt de mogelijkheid om in een beschermde, veilige omgeving aangeleerde vaardigheden in praktijk te brengen. Er wordt een verbinding gelegd met situaties uit je eigen leven. Zowel het doen, het stilstaan en het verwoorden komen aan bod.

 

Praktijk Lichaamsgerichte Psychotherapie en Drama
Cora Rooijakkers

Landelijke Agenda van activiteiten op het vlak van bewust, gezond, duurzaam of welzijn.

Landelijk Netwerk van bewuste ondernemers die actief zijn op het vlak van bewust, gezond, duurzaam of welzijn.

Landelijk Netwerk van bewuste ondernemers die actief zijn op het vlak van bewust, gezond, duurzaam of welzijn.