Persoonlijke groei Zelfrealisatie

Vrouwen Vuur en Vleugels
Waskemeer of op locatie

De maatschappij is aan het veranderen, bestaande systemen lopen in toenemende mate vast. Steeds meer mensen kiezen ervoor zelf het heft in handen te nemen en hun verlangens en talenten zo vorm te geven zodat ze op hun eigen wijze bij kunnen dragen aan een nieuwe wereld.

  • Ben je toe aan een nieuwe fase in je leven?
  • Je wilt dingen anders gaan doen.
  • Je wilt je levensverhaal herschrijven en dicht bij jezelf blijven.

Ik bied gevarieerde en grensverleggende coach trajecten aan waarbij ik paarden, vuur en de natuur inzet. Buiten werken aan jezelf verandert je perspectief, je komt snel tot de kern. De inzichten die je buiten, bij de paarden en het vuur opdoet zijn diepgaand en blijven je bij.

Petra Koopmans
Petra Koopmans

Landelijke Agenda van activiteiten op het vlak van bewust, gezond, duurzaam of welzijn.

Landelijk Netwerk van bewuste ondernemers die actief zijn op het vlak van bewust, gezond, duurzaam of welzijn.

Landelijk Netwerk van bewuste ondernemers die actief zijn op het vlak van bewust, gezond, duurzaam of welzijn.