Persoonlijke groei Coaching - Kindercoaching

Jeugd Breincoach; Intervisiebegeleider
Hoofddorp

Jeugd Breincoach
Als jeugdbreincoach onderzoek ik samen met je kind wat het nodig heeft om tot een optimale persoonlijke ontwikkeling en leerprestaties te komen. Hierbij worden de executieve functies ter verbetering van het leerproces, eigenaarschap, zelfstandigheid, sociale vaardigheden, en motivatie van het kind verder ontwikkeld.
De begeleiding is geschikt voor kinderen/jongeren tot 18 jaar met AD(H)D, ASS, dyslexie, dyscalculie, hoogbegaafdheid en concentratieproblemen. Ook voor kinderen die door andere omstandigheden moeite hebben met leren is deze begeleiding mogelijk.
Hierbij worden de executieve functies ter verbetering van het leerproces, eigenaarschap, zelfstandigheid, sociale vaardigheden en motivatie van het kind verder ontwikkeld. Naast de belememeringen kijk ik vooral naar de mogelijkeden die je kind heeft.

Intervisie
Daarnaast bied ik voor organisaties de mogelijkheid om intervisie groepen op te starten en te begeleiden. Een traject op maat waarbij door de juiste vraagstelling, analyse en advisering, productief wordt gewerkt aan het oplossen van vraagstukken binnen werksituaties.
In begeleide intervsie leert men van en met elkaar en dit draagt bij aan persoonlijke en professionele ontwikkeling van de deelnemers.

Biografie / Over Nelleke Duiker

Het begeleiden van mensen is waar mijn hart ligt.
Mijn loopbaan ben ik begonnen in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. Later heb ik de overstap gemaakt naar de kinderopvang in de functie van pedagogisch beleidsmedewerker/coach.
Het coachen van anderen bleef altijd een belangrijk en centraal onderdeel in mijn leven. Ik wilde mij daarin verder ontwikkelen. Een (kinder)coach-opleiding was een logische stap.
Daarnaast heb ik de opleiding tot jeugd breincoach gevolgd en cursussen voor hulpverlening aan kinderen met autisme en AD(H)D.

Als coach begeleid ik kinderen en jongeren. Ik vind het belangrijk dat ieder mens met zijn of haar unieke talenten en kwaliteiten een eigen plek heeft in de samenleving.
Iedereen verdient de kans op een zo'n volwaardig mogelijk bestaan. Om dat te bereiken is soms een steuntje in de rug nodig.
En daar ligt mijn expertise.
Vanuit mijn vakkundigheid als coach, maar ook vanuit voor mij belangrijke persoonlijke waarden als gerichte en betrokken aandacht, rechtvaardigheid en humor, draag ik graag bij aan het oplossen van je hulpvraag.
Zodat je weer mooie, stevige stappen kunt zetten op je eigen pad.

duikercoaching
Nelleke Duiker

Landelijke Agenda van activiteiten op het vlak van bewust, gezond, duurzaam of welzijn.

Landelijk Netwerk van bewuste ondernemers die actief zijn op het vlak van bewust, gezond, duurzaam of welzijn.

Landelijk Netwerk van bewuste ondernemers die actief zijn op het vlak van bewust, gezond, duurzaam of welzijn.