Persoonlijke groei Lichaamswerk

Meditatieve Eutonie - een spiritueel-lichamelijke oefenweg
Haarlem

Eutoon leven in het dagdagelijkse bestaan wordt geschraagd door een dynamisch lichaamsbewustzijn. De levenskracht, instrument van de ziel, is de ganse levensduur intens actief in het fysieke lichaam en voedt zijn werkzaamheid.

Een veelheid aan gebeurtenissen, uitdagingen en emoties, eigen aan de levensgang, drukken zich uit in het fysieke lichaam en vormen ongewild een confrontatie voor een vrije natuurlijke doorstroming van de levenskracht. De lichaamstonus raakt dan ook makkelijk uit evenwicht. Dit toont zich in allerlei hoedanigheden en ongemakken, zoals verhardingen en verkrampingen in de weefsels, verstijving en blokkades in de wervelzuil, naast een inperking van de levensstroom.

Dit onevenwicht herstellen in de richting van een meer harmonische balans is een dagelijkse uitdaging en een groeikans tot het leven met meer levenskwaliteit. Hiertoe biedt de meditatieve eutonie een concrete oefenweg aan. een weg van contact in verbondenheid met de buitenwereld, de binnenwereld en de essentie van het leven.

Etienne Amand
Etienne Amand

Landelijke Agenda van activiteiten op het vlak van bewust, gezond, duurzaam of welzijn.

Landelijk Netwerk van bewuste ondernemers die actief zijn op het vlak van bewust, gezond, duurzaam of welzijn.

Landelijk Netwerk van bewuste ondernemers die actief zijn op het vlak van bewust, gezond, duurzaam of welzijn.