Duurzaamheid Bouwen en Wonen

Duurzame wijkontwikkeling
Haarlem

New Tribes staat voor het ontwikkelen van nieuwe verbindingen in de samenleving door samenwerking. Vanuit samenwerking kan gewerkt worden aan nieuwe maatschappelijke modellen zoals delen en nieuwe vormen van zorg en burgerparticipatie. New Tribes maakt deze concepten mogelijk door actoren slim met elkaar te verbinden.

Was het in vroeger tijd vanzelfsprekend, dat men vanuit de eigen stam, zorg droeg voor een veilige woonomgeving waarin zorg voor elkaar centraal stond. Door maatschappelijke ontwikkelingen hebben de waarden en normen uit die tijd via andere concepten hun weg gevonden. We leven tegenwoordig in wijken en buurten en er is een toenemende behoefte die veiligheid van toen, de zorg voor elkaar weer terug te krijgen dicht bij huis.

New Tribes werkt daarom mee aan een nieuw concept van welzijn dicht bij huis. Niet verstikkend, maar wel gebruik makend van de ontwikkelingen van deze tijd. Welzijn is mensenwerk en drijft op het menselijk contact. Social Media kunnen daarbij dienstbaar zijn. Nieuw Tribes maakt gebruik van die verbinding. Een menselijke benadering in een nieuw tijdperk.

New Tribes
Erik Boele - de Zeeuw

Landelijke Agenda van activiteiten op het vlak van bewust, gezond, duurzaam of welzijn.

Landelijk Netwerk van bewuste ondernemers die actief zijn op het vlak van bewust, gezond, duurzaam of welzijn.

Landelijk Netwerk van bewuste ondernemers die actief zijn op het vlak van bewust, gezond, duurzaam of welzijn.