Persoonlijke groei Zelfrealisatie

Focus op je I AM bewustzijn
Haarlem

Je bent al verlicht,  alleen je dénkt van niet. Bij de I AM Academy hanteren we dit als uitgangspunt. Alles is gericht op het integreren van een practice die de illusie van het Ego oplost waardoor de Waarheid van Zijn door je heen kan stromen.

Werkelijke verlichting bereik je enkel door een gedegen spiritual practice. Deze bouw je op door de juiste kennis gecombineerd met een practice die je gewoon toepast in het dagelijks leven.

De ‘I AM’ is een niveau van bewustzijn dat jij kunt ervaren door te leren je hierop te focussen. Net zoals jij je op jouw denken focust en dit als ‘echt’ ervaart, zo kun je leren om je te focussen op jouw ‘I AM’. Omdat de ‘I AM’ zich kenmerkt door de innerlijke ervaring van ‘harmonie’ zul je – door te leren werken met dit niveau in jou – je steeds beter en beter gaan voelen. Hierdoor zul je je anders gaan gedragen, kan je anders reageren en zal je andere keuzes maken. Op deze manier verspreidt dat gevoel van harmonie zich. Door jouw lichaam, door jouw denken, door jouw voelen en door jouw gedrag

Wanneer je niet in staat bent om de harmonie te bewaren (uiterlijk of innerlijk), komt dat door strategieën die het Ego gebruikt om zichzelf in stand te houden. Wanneer je je echter leert focussen op de 'I AM'- een niveau van bewustzijn net zo 'echt' als het denken - kan je directe verlichting ervaren.

Je BENT dus al verlicht, je dénkt alleen van niet. Bij de I AM Academy hanteren we dit als uitgangspunt. Elke teaching is gericht op het integreren van een practice die de illusie van het Ego oplost waardoor je de Waarheid van Zijn - jouw Werkelijke Zelf - door je heen kunt laten stromen en je leven - BEWUST - vanuit de I AM kunt vormgeven, die als essentie enkel Absolute Volmaaktheid kent.

Dit heeft tot gevolg dat je het leven kan ervaren zoals het werkelijk bedoeld is, vrij van pijn en lijden, zoadat je een bijdrage bent aan meer Liefde en Vrede in de wereld!

Biografie / Over Marjolijn Loderichs / Francis Martinot

I AM Academy oprichter Marjolijn Loderichs (1966) is gespecialiseerd in het werken de verschillende lagen van het (onder)bewustzijn.

Zij volgde de Practioner & Master opleiding NLP (Neuro Linguïstisch Programmeren) aan de Academie voor Psychotherapie in Amsterdam. Internationaal trainer/coach/psycholoog Eric Schneider (arcturus.be) inspireerde haar zo dat zij besloot de tweejarige vervolgopleiding 'Transpersoonlijke coaching & counseling' (TCC) te volgen aan zijn instituut.

Hierna volgde zij de Post TCC en diverse andere verdiepingsmodules om meer gronding te geven aan haar vaardigheden. In 2010 en 2011 werd zij getraind in Ericksoniaanse Hypnose door 'First Lady of NLP' Anné Linden van het New York Training Institute for NLP.

Verder volgde zij diverse andere trainingen in diverse onderwerpen zoals EFT, Tachyon Therapie, Access BARS van Access Consciousness, Ho'oponopono, Healing Arts, Transformational Breathing en Art of Living omdat zij vanuit verschillende disciplines in staat wilde zijn tools aan te reiken die nodig leken om te ontwikkelen.

Tevens is zij getraind in 'The One Method', een training die voorbij de Mind gaat en haar coachings tilde naar een geheel nieuw niveau van begeleiding en inzicht. Hierbij werd gekeken naar de verstoringen die er in de energie kunnen zitten waardoor bepaalde problemen zich maar NIET om laten zetten.

Toch bleek ook dit niet het antwoord te zijn op de wens om bepaalde problemen blijvend op te lossen. Het antwoord op die wens kwam in de vorm van de 'I AM'. Toen Marjolijn leerde over de I AM was het alsof alles in eens 'klikte', alsof de puzzle ineens compleet was. Kennis van de bewustzijnsniveaus waren het onontbeerlijke kader dat zij nodig had om tot een diep begrip van zichzelf (en de ander te komen).

In mei 2016 volgde zij de training integratieve EMDR aan de Academie voor Psychotherapie in Amsterdam waardoor zij zeer effectief in staat is om de oorzaken van PTSS (Post Traumatisch Stress Syndroom) of andere vormen van trauma te helpen op lossen. Echter, omdat Marjolijn is afgestemd op het bewustzijnsniveau van de I AM, heeft zij de 'standaard' EMDR kunnen aanpassen naar een proces dat in staat is om te helen op de oorsprong. Hierdoor biedt Marjolijn niet alleen een unieke combinatie van verschillende disciplines en tools maar kan zij die tools tevens inzetten vanuit een hoger niveau van bewustzijn dat heling krachtiger en effectiever maakt.

Marjolijn heeft sinds 2007 een eigen praktijk in Haarlem. Van 2008 - 2012 trainde zij in de innovatieve zelfcoachingsmethodiek 'Conscious Coaching' vanuit in-tuition training/coaching en ontwikkelde zij de hypnosetechniek 'Hyptuition'. Sinds 2012 werkt zij tevens online in het internationale Ultimate Coach Team van Jon Gabriel en heeft inmiddels wereldwijd honderden mensen succesvol begeleid in hun proces.

Zij begeleidt daarnaast persoonlijke coachingtrajecten en geeft workshops en trainingen in verschillende onderwerpen voor De Gabriel Methode Benelux en de I AM Academy.

I AM Academy
Marjolijn Loderichs / Francis Martinot

Landelijke Agenda van activiteiten op het vlak van bewust, gezond, duurzaam of welzijn.

Landelijk Netwerk van bewuste ondernemers die actief zijn op het vlak van bewust, gezond, duurzaam of welzijn.

Landelijk Netwerk van bewuste ondernemers die actief zijn op het vlak van bewust, gezond, duurzaam of welzijn.