Duurzaamheid Sociaal ondernemen

Gemeente Ede
Ede

Naar een duurzaam Ede!

Gemeente Ede wil tot de meest duurzame gemeenten behoren. Daarom stimuleert de gemeente duurzame maatregelen. En geeft zij zelf het goede voorbeeld.

In het duurzaamheidsprogramma van de gemeente staan acties op het gebied van hernieuwbare energie, energiebesparing, duurzame mobiliteit en grondstof uit afval halen. De gemeente wil deze acties samen met de samenleving oppakken. Met een gerichte communicatie-aanpak geeft en deelt de gemeente informatie, kennis en zorgt zij voor interactie tussen verschillende partijen.

Hernieuwbare energie : In 2020 wordt 20% van de gebruikt energie duurzaam opgewekt.

Energiebesparing : In Ede wordt gemiddeld 1,5% per jaar aan energie bespaart in de bestaande bouw. Bij nieuwbouw worden strenge eisen gehanteerd om zoveel mogelijk duurzaam te bouwen. 

Duurzame mobiliteit : Vervanging en vermindering van niet-duurzame autokilometers door bijvoorbeeld het gebruik van de fiets, elektrisch rijden en gerbruik van alternatieve brandstoffen te stimuleren.

Afval = grondstof : Grondstoffen en materialen worden teruggewonnen uit het afval dat in Ede wordt ingezameld en opnieuw gebruikt.

Gemeente Ede
Wilma van Wensem - communicatieadviseur

Landelijke Agenda van activiteiten op het vlak van bewust, gezond, duurzaam of welzijn.

Landelijk Netwerk van bewuste ondernemers die actief zijn op het vlak van bewust, gezond, duurzaam of welzijn.

Landelijk Netwerk van bewuste ondernemers die actief zijn op het vlak van bewust, gezond, duurzaam of welzijn.