Duurzaamheid Natuur, Tuin en Landschap

Ecologisch Landgoed Roggebotstaete
Dronten

Oorsprong

Landgoed Roggebotstaete is een ecologisch landgoed aan het Vossemeer tussen Kampen en Dronten. Het terrein is ongeveer 52 hectare groot en vrij toegankelijk. Tot eind jaren 50 nog zee, daarna als bomenkwekerij van de Rijksdienst de kraamkamer voor natuur in Flevoland. In 2005 als landgoed aangelegd en nu volop in ontwikkeling. 

Geen grote landhuizen maar een zee van ruimte, met de natuur als basis voor een gezonde leefstijl. 

Roggebotstaete laat, met het geloof in de eenvoud en intelligentie van de natuur, zien dat de juiste combinatie van mens èn natuur elkaar voedt.

 

Het voedzame landschap 

Missie

Wij geloven in de intelligentie en eenvoud van de natuur en weten uit eigen ervaring dat zij gezond en gelukkig maakt. Tegelijkertijd zien wij dat menselijke invloed de natuur steeds meer bepaalt. Roggebotstaete laat zien dat de juiste combinatie van mens én natuur elkaar voedt.

 

Onze visie

Roggebotstaete ontwikkelt zich tot een samenhangend en educatief voedselproducerend natuurgebied waarbij respect voor de natuur en gemeenschapszin centraal staan:

  • agro-ecologie: Natuurontwikkeling i.c.m voedselproductie. Een door de mens ontworpen ecosysteem dat de biodiversiteit versterkt, waardoor het landgoed fungeert als duurzaam voedselproducerend natuurgebied
  • educatie & gezondheid: Beleef- en kenniscentrum voor een natuurlijk gezonde leeftijl waarbinnen de balans van lichaam & geest centraal staat
  • participatie & activering: Leer- en werktrajecten waarbinnen maatschappelijke participatie en sociale activering gecombineerd worden met natuurbeheer en natuurbeleving

 

 

 

Landgoed Roggebotstaete
Lennard Duijvestijn

Landelijke Agenda van activiteiten op het vlak van bewust, gezond, duurzaam of welzijn.

Landelijk Netwerk van bewuste ondernemers die actief zijn op het vlak van bewust, gezond, duurzaam of welzijn.

Landelijk Netwerk van bewuste ondernemers die actief zijn op het vlak van bewust, gezond, duurzaam of welzijn.