Persoonlijke groei Stressmanagement

Chronische klachten aanpakken
Den Haag

Een ongeval of andere verstoring in de balans tussen fysieke en psychische belastbaarheid kan blijvende klachten veroorzaken. Voorbeelden zijn pijn, lusteloosheid, somberheid, vermoeidheid, slapeloosheid, burn-out en lichamelijk onverklaarbare klachten (SOLK). Voor de behandeling zet ik diverse methodieken in. Door de balans te herstellen, kunnen de klachten verminderen of zelfs verdwijnen.

 

Methodieken:

Psychosomatische (fysio)therapie

Samen onderzoeken we waar je fysieke en psychische klachten voor staan in mentaal, emotioneel en spiritueel opzicht. Na deze inventarisatie maken we samen een geïntegreerd behandelplan en leer je je balans te herstellen en te behouden.

 

Biofeedback en Biofeedback-stressprofiel

Het stressprofiel verduidelijkt welke coping strategie je gebruikt. In de therapie kun je daardoor gerichter werken. Door Biofeedbacktraining leer je je lichaamssignalen (klachten) te herkennen en bewust te beïnvloeden.

 

SATé® (vroeger Dynamic Attachment Repattering Experience volgens Diane Poole Heller)

Deze benadering geeft inzicht in de vroegste hechtingstrauma’s en helpt deze te onderscheiden van andere traumatische facetten van jouw problematiek. Bovendien biedt ze specifieke tools voor de aanpak ervan.

 

Trauma and Tension Release Excercises®

TRE® is de methode van David Berceli om stress en onverwerkte emoties aan te pakken. Het trillen of schudden van ons lichaam tijdens de oefeningen is een uiting van het natuurlijk herstelmechanisme om deze spanningen kwijt te raken.

 

Hans Samson

Praktijk De Lianen voor trauma healing, life coaching en psychosomatiek

Samson Maatwerk B.V. /praktijk De Lianen
Hans Samson

Landelijke Agenda van activiteiten op het vlak van bewust, gezond, duurzaam of welzijn.

Landelijk Netwerk van bewuste ondernemers die actief zijn op het vlak van bewust, gezond, duurzaam of welzijn.

Landelijk Netwerk van bewuste ondernemers die actief zijn op het vlak van bewust, gezond, duurzaam of welzijn.