Persoonlijke groei Opleiding en Training

Opleiding tot coach of therapeut
Culemborg

Volg de natuurlijke stroom

In de natuur gaat alles vanzelf, ze haast zich niet en toch komt alles af. Als je de natuurlijke flow voor je laat werken gaan de dingen makkelijker. Je laat je perfectionisme los en laat dingen ontstaan op het juiste moment.
Bij Wielwerk Opleidingen leer je de natuurlijke stroom voor jezelf en anderen te gebruiken.

Onze erkende en geaccrediteerde opleiding is opgebouwd in 3 fases:
1e fase:  Persoonlijke Ontwikkeling
2e fase:  Opleiding Coach
3e fase:  Opleiding Therapeut

Door te werken met de Wielwerkmethode® leer je kijken naar de natuur om je heen en deze te spiegelen aan menselijke processen. Al het natuurlijke kent verandering en balans, staat in verbinding met elkaar en heeft een plek in deze wereld. De methode geeft je een plattegrond en laat je de verbondenheid zien tussen alle elementen in je leven. De methode is verbonden met de eb en de vloed, de opgang en de neergang van het leven en helpt je bewust te worden van de stappen die jij kunt maken om balans in je leven te ervaren. In de tweede fase van de opleiding leer je hoe je anderen kunt begeleiden met behulp van de Wielwerkmethode®.

Wij vinden een persoonlijke, betrokken en professionele benadering belangrijk. Graag maken we daarom eens kennis met je.

Wielwerk Opleidingen
Hester en Berry Burghout

Landelijke Agenda van activiteiten op het vlak van bewust, gezond, duurzaam of welzijn.

Landelijk Netwerk van bewuste ondernemers die actief zijn op het vlak van bewust, gezond, duurzaam of welzijn.

Landelijk Netwerk van bewuste ondernemers die actief zijn op het vlak van bewust, gezond, duurzaam of welzijn.