Welzijn Kinderen-Ouders

Blink basisschool voor levensecht leren
Culemborg

School voor Levensecht Leren voor kinderen van 4 t/m 13 jaar!

‘Levensecht Leren’ is het pedagogische en onderwijskundige concept van basisschool Blink. Kern van dit concept is respect voor de eigenheid van kinderen. Binnen het concept stimuleert de school hun spontane belangstelling en eigen initiatieven. Het concept ‘Levensecht Leren’ heeft een aantal kenmerken: 1) leerlingen van alle leeftijden hebben dagelijks veel met elkaar te maken. Ze helpen en ondersteunen elkaar. 2) leerlingen volgen hun eigen leerweg. 3) Naast de verplichte taal- en rekenlessen kiezen leerlingen dagelijks uit een breed aanbod van workshops. Deze komen tot stand aan de hand van wensgesprekken en het aanbod van vakken als aardrijkskunde, geschiedenis en biologie (conform de kerndoelen van het basisonderwijs). 4) De schoolinrichting verandert mee met de behoeften van de leerlingen. 5) Basisschool Blink is sociocratisch: alle stemmen gelden!

Waarin blinken wij uit
* Ontdekken en ontwikkelen waar je goed in bent
* Kleinschalige school, veilige sfeer
* Bekwame begeleiders
* Intensieve persoonlijke begeleiding
* Geen lesuitval
* Zelf leren én samenwerken
* Inzicht in je eigen manier van leren
* Meer leren in minder tijd
* Medezeggenschap van kinderen over het schoolbeleid

Voor meer informatie over Blink kunt u terecht op www.blinkschool.nl

Blink
Marjon Smits

Landelijke Agenda van activiteiten op het vlak van bewust, gezond, duurzaam of welzijn.

Landelijk Netwerk van bewuste ondernemers die actief zijn op het vlak van bewust, gezond, duurzaam of welzijn.

Landelijk Netwerk van bewuste ondernemers die actief zijn op het vlak van bewust, gezond, duurzaam of welzijn.