Persoonlijke groei Traumatherapie

Leven in Beweging - individuele sessies
Amsterdam

Traumahealing

Somatic Experiencing (SE) is een lichaamsgerichte methode om trauma's te helen.
 SE is ontwikkeld door Peter A. Levine. Hij baseerde zijn theorie op zijn observaties van dieren in het wild en op wetenschappelijk onderzoek in de neurobiologie.
 
Dieren (in het wild) worden regelmatig met de dood bedreigd. Toch raken zij niet getraumatiseerd. Ze weten instinctief hoe zij de intense energie die vrijkomt bij overlevingsgedrag moeten reguleren en ontladen.

Wij mensen zijn uitgerust met vrijwel dezelfde regelmechanismen als dieren. Deze worden echter beperkt of geblokkeerd door het rationele deel van onze hersenen. Dit kan resulteren in posttraumatische stress symptomen.

Een trauma is iedere gebeurtenis of reeks van gebeurtenissen die te overweldigend, te onverwacht of te bedreigend was om er op dat moment adequaat op te kunnen reageren.

Bij het woord trauma denken we al gauw aan gebeurtenissen die voor bijna ieder mens traumatiserend zijn zoals oorlogsgeweld, verkrachting of zware ongelukken.
Maar ook meer alledaagse gebeurtenissen kunnen, al naar gelang de situatie, traumatiserend werken:

- vallen

- verwondingen

- medische ingrepen

- narcose

- gepest worden

- manipulatie of grensoverschrijding van andere mensen

- getuige zijn van een ongeluk of geweld

- langere tijd in een onzekere of onveilige situatie zijn

- verwaarlozing
- etc.

Omdat Somatic Experiencing zich in de eerste plaats richt op de effecten van trauma in het lichaam, hoef je het trauma niet steeds opnieuw te vertellen of te 'herbeleven', en is het niet persé noodzakelijk dat je weet wat de traumatische gebeurtenis was.

(meer informatie op mijn website)

Leven in Beweging
Rudolphine Backer

Landelijke Agenda van activiteiten op het vlak van bewust, gezond, duurzaam of welzijn.

Landelijk Netwerk van bewuste ondernemers die actief zijn op het vlak van bewust, gezond, duurzaam of welzijn.

Landelijk Netwerk van bewuste ondernemers die actief zijn op het vlak van bewust, gezond, duurzaam of welzijn.