Gezondheid Dieren

Dierentolk
Zutphen

Via de 'delicate universal mental language' kan ik dieren verstaan en als tolk optreden tussen mens en dier.

Dieren zijn net als mensen in ontwikkeling en gaan ook mee in de transitieperiode waarin we zitten. Daarom ben ik blij dat er de mogelijkheid van diercommunicatie is, waardoor ook dieren een stapje verder kunnen komen.

De gesprekken waarin ik tolk tussen jou en je dier gaan altijd telefonisch. Een mailtje of een telefoontje en we maken een afspraak.

Dierentolk
Piek Stor

Landelijke Agenda van activiteiten op het vlak van bewust, gezond, duurzaam of welzijn.

Landelijk Netwerk van bewuste ondernemers die actief zijn op het vlak van bewust, gezond, duurzaam of welzijn.

Landelijk Netwerk van bewuste ondernemers die actief zijn op het vlak van bewust, gezond, duurzaam of welzijn.