Persoonlijke groei Coaching - Lifecoaching

In je Element - Coaching
Lochem

Begeleiding:
Dit doe ik door te werken met de vraag die zich voordoet in het gesprek dat wij hebben. Kijkend naar het hier en nu. Wat is er nu aan de orde. Op zoek naar de essentie van de vraag. Ik kijk naar het gedrag en de wisselwerking met de omgeving. Hoe doe je dat? En hoe wil je dat? Doel is inzicht in het eigen handelen te krijgen en mogelijkheden ontdekken om anders met situaties om te gaan.

Welke manier:
Samen bouwen we bruggen naar de onontdekte mogelijkheden, die al in de context van je leven en je vraag besloten liggen. Een belangrijke sleutel daarbij is dat de gecoachte zich bewust wordt van de eigen (beperkende) patronen, denkbeelden, gewoonten, neigingen en opvattingen. Deze bewustwording maakt de weg vrij naar verdere groei en mogelijkheden. Mijn manier van werken in het coachen is het begeleiden in het zelf nadenken over jouw eigen vraag, jouw eigen oplossingen en jouw aanpak, zodat je zelf de belangrijkste rol speelt in het coachingstraject. Bovendien leer je met deze aanpak ook in de toekomst zelfstandig jouw eigen vragen aan te pakken. De begeleiding betreft kortdurende trajecten.

Resultaat:
* Aanscherping van je probleemoplossend vermogen
* Ervaringen opdoen
* Zelfvertrouwen vergroten
* Verruiming van je horizon
* Jouw oplossing is je eigen verdienste
* Eigenaarschap
* Wilskracht
* Erkenning

Biografie / Over Gabriela Stokvis

Door mijn beroepsopleiding als maatschappelijk werker en specialisatie in de jeugdhulpverlening, heb ik specifieke werkervaring opgedaan op het gebied van hulpverlening aan volwassenen en kinderen.

In 20 heb ik de tweejarige opleiding voor coaching en counseling (Human Development and Counseling Foundation) afgerond. Sindsdien heb ik een eigen praktijk. Aansluitend heb ik de vierjarige beroepsopleiding tot psychodynamisch therapeut (Academie voor Psychodynamica) gevolgd en succesvol afgerond. Daarna heb ik de opleiding post HBO opleiding systeemgericht werken gevolgd.

Ook heb ik jarenlange ervaring in de zakelijke dienstverlening.

Al deze ervaringen vormen, samen met mijn liefde en betrokkenheid en met inzet van mijn kennis en kwaliteit als therapeut, de gedegen achtergrond van mijn werkzaamheden als coach en psychodynamisch therapeut.

In je Element
Gabriela Stokvis

Landelijke Agenda van activiteiten op het vlak van bewust, gezond, duurzaam of welzijn.

Landelijk Netwerk van bewuste ondernemers die actief zijn op het vlak van bewust, gezond, duurzaam of welzijn.

Landelijk Netwerk van bewuste ondernemers die actief zijn op het vlak van bewust, gezond, duurzaam of welzijn.

 

In Nederland zijn bij Bewust Netwerk

 

1.750+ professionals aangesloten

500+ activiteiten gepland

15.000+ nieuwsbrief lezers die ons volgen

 

Wil je duurzaam, gezond en bewust leven?
Zoek een professional of event in jouw regio: