Persoonlijke groei Energetisch werk

Welleco ECOtherapie zorgt voor energetische balans in organisaties
Zutphen

Welleco ECOtherapie

  • voor een beter welzijn van mens, dier en gewas
  • voor een optimale energie in woningen, bedrijven, scholen of natuurlijke milieus

Alles om ons heen is energie. Als deze energie verstoord is, lopen de dingen niet meer zo lekker. ECOtherapie neemt de verstoringen weg. Hierdoor komt de energie weer in balans en kan weer volop stromen.
 

Problemen?

Processen binnen uw bedrijf verlopen niet optimaal, mensen zitten niet lekker in hun vel, maar u kunt niet precies aangeven waar dat aan ligt.

  • U voelt zich (in een bepaalde ruimte) in uw huis niet op uw gemak.
  • Het gewas in een bepaald gebied gedijt minder goed dan verwacht.

 

De resultaten: welzijn en meer

  • U krijgt geleidelijk meer inzicht in de processen die spelen in uw bedrijf, u kunt beter aangeven waar het aan schort. Uw personeel voelt zich geleidelijk weer beter en er ontstaat energie om problemen op te lossen of om veranderingen gemakkelijker te hanteren.
  • U voelt zich niet alleen prettig in de met ECOtherapie behandelde ruimte, u komt er ook tot betere resultaten: u presteert bijvoorbeeld beter in uw kantoor aan huis of de verkoop van uw huis verloopt sneller.
  • Ook gewassen kunnen beter in hun energie komen. Hier wordt bijvoorbeeld de opbrengst van een gewas in de land- of tuinbouw hoger. Het kan ook zijn dat de biodiversiteit in een natuurgebied toeneemt.

Welleco ECOtherapie
Ruud Pleune en Janny Wigman

Landelijke Agenda van activiteiten op het vlak van bewust, gezond, duurzaam of welzijn.

Landelijk Netwerk van bewuste ondernemers die actief zijn op het vlak van bewust, gezond, duurzaam of welzijn.

Landelijk Netwerk van bewuste ondernemers die actief zijn op het vlak van bewust, gezond, duurzaam of welzijn.