Persoonlijke groei Familie- en systeemopstellingen

Familie- en systeemopstellingen met Arjan Verschuur
Neede

Hardnekkige terugkerende negatieve patronen in ons leven (gezondheid, relaties, werk en inkomen) kunnen veroorzaakt worden door een onbewuste verstrikking met het lot van een voorouder. Zo’n onbewuste verstrikking kan ontstaan wanneer een belangrijke gebeurtenis of lid uit het familiesysteem  van vader of moeder buitengesloten is. Het gaat dan altijd om gebeurtenissen die traumatisch of taboe waren. 

De essentie van een opstelling is dat we met liefde zien en horen wat er is. Hierbij kijken en luisteren we in het bijzonder naar dat wat buitengesloten is. Daartoe werken we met representaten van de leden of delen van het systeem van de client. Deze stellen we in de ruimte op. Door het stellen van vragen, verplaatsen van mensen in de ruimte en het laten uitspreken van rituele zinnen wordt gaandeweg duidelijk wat er nodig is om de liefde weer vrij te laten stromen. Dat komt niet alleen ten goede aan de client, maar aan zijn of haar hele familiesysteem.

In februari 2013 ben ik gestart met een opleiding voor interculturele familieopstellingen en systemisch werk bij Desiree van der Krogt van Buro-Iksa. Deze opleiding heb ik in april 2014 voltooid. In 2015 volgde ik de internationale training Opstellingen rondom gezondheid en ziekte bij Stephan Hausner en Bibi Schreuder aan het Bert Hellingerinstituut. In het voorjaar van 2016 was ik in de gelegenheid om Bert Hellinger zelf 4 dagen aan het werk te zien tijdens een seminar over 'Het nieuwe familieopstellen in dienst van de vrede' in Belgie. 

Arjan Verschuur
Arjan Verschuur

Landelijke Agenda van activiteiten op het vlak van bewust, gezond, duurzaam of welzijn.

Landelijk Netwerk van bewuste ondernemers die actief zijn op het vlak van bewust, gezond, duurzaam of welzijn.

Landelijk Netwerk van bewuste ondernemers die actief zijn op het vlak van bewust, gezond, duurzaam of welzijn.