Onze kernwaarden

Onze kernwaarden

Inspireren

Een overzicht van lokale professionals is inspirerend voor al diegenen die hun eigen pad willen vinden, om te zien dat er meerdere wegen naar Rome zijn. Het is een uitnodiging om je eigen weg te vinden als unieke mens.

Door elkaar op te zoeken als leden/professionals en onderling ervaringen uit te wisselen, kunnen wij elkaar inspireren. Om je eigen ervaringen bewust te worden, daar heb je anderen bij nodig. Collega's vormen een inspirerende groep om je eigen proces aan te spiegelen.

Ontmoeten

Onderling vormen de leden het lokale netwerk, zij ontmoeten elkaar. Ontmoeten is de ervaring centraal stellen, elkaar horen en zien. Je open te stellen heeft geen direct resultaat tot doel, maar het maakt je bewust je van jezelf.

Ontwikkelen

Doordat ieder zijn unieke bijdrage levert, ontwikkelt Bewust Netwerk zich organisch. Met hoge mate van zelforganisatie, autonome deelnemers en vertrouwen in de toekomst, groeien de lokale netwerken en vinden zij elkaar. Het is geen doel 'op zich' om ergens te komen, wel om te werken aan het proces van bewustwording dat er nu eenmaal is.

Samenwerken

Een concrete vorm van ontwikkelen is samenwerken. Door activiteiten te presenteren en te bundelen, mensen achter de bedrijven met elkaar in contact te brengen, kunnen er nieuwe mogelijkheden en projecten ontstaan vanuit een gezamenlijke visie. Dit is de oogst van een levendig netwerk ondersteund door een overzichtelijk webplatform.

Landelijke Agenda van activiteiten op het vlak van bewust, gezond, duurzaam of welzijn.

Landelijk Netwerk van bewuste ondernemers die actief zijn op het vlak van bewust, gezond, duurzaam of welzijn.

Landelijk Netwerk van bewuste ondernemers die actief zijn op het vlak van bewust, gezond, duurzaam of welzijn.

 

In Nederland zijn bij Bewust Netwerk

 

1.750+ professionals aangesloten

500+ activiteiten gepland

15.000+ nieuwsbrief lezers die ons volgen

 

Wil je duurzaam, gezond en bewust leven?
Zoek een professional of event in jouw regio: