Heldere taal in al uw teksten: de Sociale Zaak

Ria Maliepaard - de Sociale Zaak
Ede

Elke ondernemer is helemaal thuis in de taal van het eigen vakgebied. Vaak zit juist deze kennis de communicatie in helder Nederlands, dat elke doelgroep begrijpt, in de weg. Zoek niet verder: ik ben de ‘tolk’ die dat kan vertalen!

Teksten schrijven, een vak
Een bewuste ondernemer heeft een visie en een plan. Idealen of kennis om te delen, steun nodig van werknemers of collega ondernemers. Soms is er nieuws om van de daken te schreeuwen: binnen je organsisatie, in je netwerk, voor klanten of medewerkers. Allemaal keuzemomenten: schrijf ik zelf of besteed ik dit uit aan een professional?

Iedereen telt mee en doet mee
Werken voor o.a. lokale en regionale geschreven media, vrijwilligerswerk voor maatschappelijke organisaties en vier jaar actief in de Edese Gemeenteraad, met in mijn portefeuille welzijn, wijkwerk, WMO, vrijwilligers, mantelzorg, jeugdzorg, arbeidsparticipatie, onderwijs sport en cultuur. Dit alles kwam in 2018 samen in 'de Sociale Zaak', waarmee ik organisaties ondersteun die mensen helpen mee te doen in onze samenleving. 

Maatwerk
Meestal biedt een ondernemer een unieke dienst of product aan: in soort, aanpak, aanbod, prijs, doel etc. Klanten of cliënten zijn zelden een homogene groep. Mijn aanbod is flexibel en divers. Bovenal: ik schrijf!  Op basis van interviews, briefing, etc. Communicatieadvies, verwoorden van visie of beleid, (eind)redactie van nieuwsbrief of jaarverslag? Het kan allemaal. Dat geldt ook voor persberichten, folders, advertorials, brochures of lesbrieven. Een workshop of brainstormsessies over politiek en lobby, leesbaar schrijven of media zitten ook in mijn pakket.

Bondgenoten
Helder Nederlands is onmisbaar om mensen goed te informeren en in gesprek te gaan. Empathie is hierbij noodzakelijk, want elke doelgroep vraagt een unieke aanpak. Mijn interesse in mensen, mijn taal en mijn pen zijn daarin mijn trouwe bondgenoten. 

Over Ria Maliepaard - de Sociale Zaak

Thuis in Ede
Geboren en getogen in Ede ken ik de ins en outs van de Edese samenleving. Thuis kreeg ik al mee: wees betrokken bij je medemens en gebruik je talenten zoveel als mogelijk. Dat nam ik met me mee. Naast mijn baan was ik actief op de scholen van onze kinderen, in besturen van verenigingen en bij maatschappelijke organisaties en adviesraden. Daarnaast was ik 25 jaar mantelzorger. Eerst voor mijn grootouders, later voor onze ouders. 

Cadeautjes
Mijn man en ik hebben het geluk dat we, na onze twee kinderen en hun partners, vier 4 kleinkinderen hebben 'gekregen'. We zorgen regelmatig voor ze en ook logeerpartijen bij ons, in Ede, zijn altijd een feest.

Vrije tijd
Natuurlijk is er meer dan werk, betaald of vrijwillig, Lezen, een goede film, een fijne lange vakantie, een paar heerlijke dagen erop uit, fietsen, een terrasje of een etentje: het is genieten. Met ons twee, ons tiental of gezellig met vrienden, allemaal leuk!

Bewust verbinden
Ik zoek altijd de verbinding en zet in op begrip tussen mensen. Mijn netwerk van professionals en vrijwilligers in de Edese samenleving is mede daardoor groot en zeer divers. Kiezen voor wie en met wie je werkt, is een groot deel van het werken 'voor je zelf'. Toch ben je als zzp'er soms ook eenzaam. Daarom is deel uitmaken van een professioneel netwerk als Bewust Ede, waar men ervaringen deelt en elkaar wat gunt, voor mij waardevol. 


Ria Maliepaard - de Sociale Zaak

Ria Maliepaard

Bloemhof 18
6715DB Ede

Heldere taal in al uw teksten: de Sociale Zaak