Over het netwerk bewustdronten.nl

Kiezen voor het doorgeven van deze mooie wereld aan de kinderen.
Hoe makkelijk is het om te starten en samenwerkingen aan te gaan in de eigen omgeving en het zichtbaar maken van wat er allemaal in de naaste omgeving is.

Het biedt ook iedereen de gelegenheid om samen met deze doelstellingen naar buiten te treden Bewust Dronten kan als samenwerking van een groep mensen gezamenlijk naar buiten treden. Bijvoorbeeld naar de media, naar de gemeente. Dit versterkt en schept ook meer mogelijkheden. Een groep mensen die hetzelfde doel hebben, Bewust en Duurzaam met het leven bezig zijn en dit uit wil dragen via werkzaamheden of activiteiten. Elkaar hierbij inspireren. Er kunnen ook weer samenwerkingen onderling ontstaan.

Voor de inwoners van Dronten is het prettig dat er een site is waar alles goed en overzichtelijk te vinden is. Het geeft een duidelijk overzicht wat er Dronten aanwezig is, en dat is meer dan ik kon vermoeden. Bewuste en Duurzame praktijken, winkels, groepen kunnen worden opgezocht.

 Workshops, lezingenen andere activiteiten kunnen snel worden gevonden op de maandkalender. Deze keuzemogelijkheid werkt versterkend, mensen worden geinspireerd en kunnen bewust keuzes maken.

Vanuit het Bewust Netwerk geloven we in lokale samenwerking en kwaliteitsbevordering.

Meer over Conny Gemke

"Ontmoeten. Ontwikkelen. Inspireren. Samenwerken."

Bewust Dronten - Conny Gemke

Wat mij drijft als coördinator

Ik heb dit initiatief genomen omdat het voor mij de de tijd is van verbinden, het samenwerken. Mijn gevoel zegt ook dat het goed is dat ook alles weer in de kleinere omgeving mag worden gevonden, en in kaart mag worden gebracht op het gebied van Bewust en Duurzaam ondernemen in de directe omgeving.

Landelijke Agenda van activiteiten op het vlak van bewust, gezond, duurzaam of welzijn.

Landelijk Netwerk van bewuste ondernemers die actief zijn op het vlak van bewust, gezond, duurzaam of welzijn.

Landelijk Netwerk van bewuste ondernemers die actief zijn op het vlak van bewust, gezond, duurzaam of welzijn.