Gezondheid Centra voor Gezondheidszorg

de Groene bedrijfsarts
Hengelo

Marjolein Jacobs-Hesselink is een ervaren bedrijfsarts en tevens arts voor integrale geneeskunde. Zij werkt vanuit een holistische visie. Werkgevers kunnen bij haar terecht voor advies ten aanzien wettelijke verplichtingen op het gebied van Arbo (verzuimbegeleiding, Wet verbetering Poortwachter, contact met UWV), maar ook voor preventief advies. Sinds een aantal jaren zijn werkgevers niet meer verplicht aangesloten bij een Arbodienst, maar kunnen zij via de maatwerkregeling een contract sluiten met een zelfstandig werkende bedrijfsarts. Duurzame inzetbaarheid, gezond werken en integrale gezondheid zijn voor ons de sleutelwoorden voor een passend advies.

Marein Advies
Marjolein Jacobs-Hesselink

Landelijke Agenda van activiteiten op het vlak van bewust, gezond, duurzaam of welzijn.

Landelijk Netwerk van bewuste ondernemers die actief zijn op het vlak van bewust, gezond, duurzaam of welzijn.

Landelijk Netwerk van bewuste ondernemers die actief zijn op het vlak van bewust, gezond, duurzaam of welzijn.