Persoonlijke groei Levensbeschouwing en Religie

Wereldvredesvlam Twente
Enschede

Een avondvullend programma om geïnspireerd te raken en met elkaar een mooie samenleving in Enschede te maken.
Het thema is dit jaar De Stille kracht van Vrede, een thema waarbij het Nederlandse verleden met Indonesië aandacht krijgt, mede door gastspreker Alfred Birney en Indonesische dans. Daarnaast is het podium voor projecten als Triomaatjes, Lopend vuurtje, Aarden en Jongerenraad Overijssel. Daarbij natuurlijk muziek van KanaljeRood en Roel Dorgelo.
De Internationale dag van de Vrede wordt door Enschede voor Vrede, de Raad voor Levensbeschouwing en Religies en Wereldvredesvlam Twente, dit jaar voor de 8ste keer in Enschede gevierd.
Uw deelname maakt alle verschil.

EndFragment

St. Wereldvredesvlam Twente
Elna Hulsebosch-Obreen

Landelijke Agenda van activiteiten op het vlak van bewust, gezond, duurzaam of welzijn.

Landelijk Netwerk van bewuste ondernemers die actief zijn op het vlak van bewust, gezond, duurzaam of welzijn.

Landelijk Netwerk van bewuste ondernemers die actief zijn op het vlak van bewust, gezond, duurzaam of welzijn.