Welzijn Levensbeschouwing en Religie

Wereldvredesvlam Twente
Enschede

Door samen stil te zijn en te mediteren, komje niet alleen thuis bij jezelf, maar ook bij elkaar. Bovendien heeft gezamenlijke stilte een positief effect op de omgeving. Er ontstaat meer harmonie en flow. Op hetzelfde moment wordt in meer dan 928 andere huiskamers in binnen en buitenland ook gemediteerd voor vrede. Samen kunnen we het verschil maken! stadsverlichting

St. Wereldvredesvlam Twente
Elna Hulsebosch-Obreen

Landelijke Agenda van activiteiten op het vlak van bewust, gezond, duurzaam of welzijn.

Landelijk Netwerk van bewuste ondernemers die actief zijn op het vlak van bewust, gezond, duurzaam of welzijn.

Landelijk Netwerk van bewuste ondernemers die actief zijn op het vlak van bewust, gezond, duurzaam of welzijn.