Persoonlijke groei Coaching - Diverse Coaching

Bewustwording, bevrijding, stralend jezelf zijn
Wierden

Bewustwording, bevrijding en stralend jezelf zijn.

Mijn naam is Herman Veltmaat (1955). Na een carrière in het onderwijs werk ik sinds 2007 in een eigen praktijk met hooggevoelige kinderen en volwassenen. Met mensen, die in de loop van hun leven, het contact met zichzelf zijn kwijtgeraakt en daardoor niet meer voor zichzelf kunnen kiezen. Anderen zijn hun richtingwijzers geworden en ze zijn het contact met hun eigen kompas kwijt. Ten gevolge daarvan kampen ze met allerlei psychische en somatische klachten en zijn daardoor steeds verder verwijderd geraakt van wie ze ten diepste zijn.

Het is mijn kracht mensen weer bij zichzelf terug te brengen. Daarbij ga ik met hen op reis, voorbij  pijn,  verlies, angst, teleurstelling, verdriet en boosheid naar de schitterende mens die ze ten diepste zijn. Want dat is wat we allemaal zijn.

We maken contact met het verhaal zoals het werkelijk is geweest, met de gevoelens zoals die ooit zijn ervaren. Daarbij gaan we uiteindelijk van angst en verstarring naar liefde en zachtheid. Liefde voor jezelf leidt uiteindelijk tot de eliminatie van alle weerstand en dat maakt dat je weer sprankelend in het leven kunt staan.

Herman Veltmaat - Therapie en Coaching
Herman Veltmaat

Landelijke Agenda van activiteiten op het vlak van bewust, gezond, duurzaam of welzijn.

Landelijk Netwerk van bewuste ondernemers die actief zijn op het vlak van bewust, gezond, duurzaam of welzijn.

Landelijk Netwerk van bewuste ondernemers die actief zijn op het vlak van bewust, gezond, duurzaam of welzijn.