Persoonlijke groei Centra voor Bewustwording

Meer Dan Helder Ervaren in helderheid
Enschede

Rita is coach, Satsanggever en trainer en geworteld in Gewaarzijn. Ze geeft bijeenkomsten en trainingen in Nederland en België waarin het bewustzijn van Wakker Leven centraal staat. Nondualiteit/Advaita.

De uitnodiging is wakker te worden uit de illusie dat wij het leven moeten en kunnen regelen en beheersen. De bevrijding van die druk, die we als personen zo vaak ervaren, ligt in het doorzien van de illusie van wie we zijn als mens. Ten diepste zoeken we allemaal hetzelfde… rust, liefde, dat het goed is zoals het is. Het bewustzijn dat we deze kwaliteiten zijn in plaats van moeten bereiken noemen we ontwaken. Het leven volgen geeft ons ruimte en rust. Stel je voor dat je vanuit rust en ruimte leeft, werkt, handelt… Elke dag… altijd.

Wil je eindelijk de rust vinden die je zoekt,de stress voorbij?
Maak een afspraak voor coaching, bezoek bijeenkomsten of neem vrijblijvend contact op.
Hartegroet en tot....

Rita

Rita Bouwman
Rita Bouwman

Landelijke Agenda van activiteiten op het vlak van bewust, gezond, duurzaam of welzijn.

Landelijk Netwerk van bewuste ondernemers die actief zijn op het vlak van bewust, gezond, duurzaam of welzijn.

Landelijk Netwerk van bewuste ondernemers die actief zijn op het vlak van bewust, gezond, duurzaam of welzijn.