Persoonlijke groei Communicatie en presentatie

Communicatiestrategie in het voortgezet onderwijs
Nijmegen

It takes a village to raise a child. Dat is wat mij bij alles bezielt. Anno 21ste eeuw is die community-building het meest aan de orde rondom scholen. Dat geeft een grote verantwoordelijkheid aan scholen, die verder gaat dan het bijbrengen van kennis en vaardigheden. Daarom is het mijn missie om scholen te helpen om een zo mooi mogelijke omgeving te zijn voor kinderen, opdat zij zich kunnen ontwikkelen tot de mensen die ze kunnen en willen zijn.

Hoe beter het verhaal, hoe meer men denkt dat het door een marketingafdeling bedacht is, en twijfelen of het wel waar is. Een krachtige uitstraling moet door mensen ervaren worden. Iedere school kent een oorsprong en bezieling. Dát verhaal wordt dagelijks verteld door de docenten en andere medewerkers; met wie ze zijn en wat ze doen. Binnen Bereik geeft taal en beeld aan die bezieling om deze vervolgens zichtbaar te maken in de hele bedrijfsvoering, het gedrag en de (on)gebruikelijke communicatiekanalen. Dit levert je een grotere betrokkenheid, groei en winst, zowel bij collega’s als bij de doelgroep die je wilt bereiken.

Waarheid is de nieuwe storytelling; ik zoek de pracht die er al is in een school en zet daar een schijnwerper op.

Binnen Bereik
Christine Mallon

Landelijke Agenda van activiteiten op het vlak van bewust, gezond, duurzaam of welzijn.

Landelijk Netwerk van bewuste ondernemers die actief zijn op het vlak van bewust, gezond, duurzaam of welzijn.

Landelijk Netwerk van bewuste ondernemers die actief zijn op het vlak van bewust, gezond, duurzaam of welzijn.