Welzijn Organisatieontwikkeling en advies

Organisatiesadvies tbv cultuur en positionering
Nijmegen

Hoe beter het verhaal, hoe meer men denkt dat het door een marketingafdeling bedacht is, en twijfelen of het wel waar is. Een krachtige uitstraling moet door mensen ervaren worden. Iedere school kent een oorsprong en bezieling. Dát verhaal wordt dagelijks verteld door de  medewerkers; met wie ze zijn en wat ze doen. Mallon - Waarden in praktijk (non-profit) en Binnen Bereik (onderwijs) geven taal en beeld aan die bezieling om deze vervolgens zichtbaar te maken in de hele bedrijfsvoering, het gedrag en de (on)gebruikelijke communicatiekanalen. Dit levert je een grotere betrokkenheid, groei en winst, zowel bij collega’s als bij de doelgroep die je wilt bereiken.

Waarheid is de nieuwe storytelling; ik zoek de pracht die er al is en zet daar een schijnwerper op.

Mallon - Waarden in praktijk en Binnen Bereik
Christine Mallon

Landelijke Agenda van activiteiten op het vlak van bewust, gezond, duurzaam of welzijn.

Landelijk Netwerk van bewuste ondernemers die actief zijn op het vlak van bewust, gezond, duurzaam of welzijn.

Landelijk Netwerk van bewuste ondernemers die actief zijn op het vlak van bewust, gezond, duurzaam of welzijn.