Persoonlijke groei Coaching - Diverse Coaching

Petra Derks, coach voor mens én organisatie
Nijmegen

Ik ben een coach voor mens én organisatie. Ik faciliteer veranderprocessen op het gebied van persoonlijke ontwikkeling én organisatie ontwikkeling.
Ik begeleid mensen om hun eigenheid te (her)ontdekken, zodat zij hun leven op een aanvaardbare en zinvolle manier kunnen leven. Ik begeleid organisaties om hun oorsprong te (her)ontdekken. Samen creëren we ruimte voor doorontwikkeling zodat er een doelgericht en gezond bedrijf kan ontstaan.

Mijn praktijk is gevestigd binnen het samenwerkingsverband van Mens, complementair gezondheidscentrum Nijmegen (mensnijmegen), Meijhorst 6002 in Nijmegen - Dukenburg. 
Tevens werk ik op locatie en coach ik mensen al wandelend in de natuur. 

Petra Derks, coach voor mens én organisatie
Petra Derks

Landelijke Agenda van activiteiten op het vlak van bewust, gezond, duurzaam of welzijn.

Landelijk Netwerk van bewuste ondernemers die actief zijn op het vlak van bewust, gezond, duurzaam of welzijn.

Landelijk Netwerk van bewuste ondernemers die actief zijn op het vlak van bewust, gezond, duurzaam of welzijn.