Persoonlijke groei Rituelen en Ceremonies


Leiden

Is er in jouw leven een belangrijke gebeurtenis waarbij je even bewust stil wilt staan?

Een praktische verbintenis gevoelsmatig laten landen

Een zakelijke afspraak met symboliek bekrachtigen

De geschiedenis van een organisatie gestalte geven en herdenken

Na een fusie de basis leggen voor een fris, nieuw collectief geheugen

Uit kleurrijke diversiteit een gezamenlijke identiteit creëren

Stilstaan bij zingevingsvragen

Verbinding, co-creatie en commitment formaliseren

Ritueel, in de vorm van symboliek, metaforen, handelingen en objecten, kan op allerlei manieren recht doen aan de bovenstaande behoeften. Ik maak met liefde en plezier samen met jou een ritueel op maat, dat uitdrukking geeft aan de gewenste betekenis en voldoet aan jouw specifieke eisen.

Dat doe ik respectvol, nuchter en praktisch. Ik voltrek mijn rituelen liever met poëzie dan met plechtige stiltes, liever in spontane beweging dan in statische passiviteit, en graag met muziek.

Mijns Inziens
Maaike Kluit

Landelijke Agenda van activiteiten op het vlak van bewust, gezond, duurzaam of welzijn.

Landelijk Netwerk van bewuste ondernemers die actief zijn op het vlak van bewust, gezond, duurzaam of welzijn.

Landelijk Netwerk van bewuste ondernemers die actief zijn op het vlak van bewust, gezond, duurzaam of welzijn.