Persoonlijke groei Centra voor Bewustwording

Energetische therapie, Coach, Trainer, HSP en Nieuwetijdskindercoach
Drunen

 

Ik werk intuitief en holistisch. Ik zie de mens en dus jou als een geheel, dus klachten zijn een onderdeel van een onderliggend thema of ziekte. Daarnaast coach ik en train ik mensen intuitief en zie ik de thema's, missies en karm a op zielsnivo. Ik kom verrassend snel tot de essentie van het probleem of blokkade samen met de persoon of de groep en biedt praktische handvaten en tools. Op inhoudelijk, procesmatig en ziels nivo.

Ik ben een specialist in het werken met hooggevoelige kinderen en volwassenen (HSP). Ik ben ervaringsdeskundig en heb de laatste jaren heel veel ervaring op gedaan in het behandelen en begeleiden van mensen en kinderen op dit gebied. Ik lees en clear aura's en chakra's en doe energetisch lijfwerk, waarbij gronden en aarden en energiedoorstroom een zeer belangrijke rol spelen.  Ik zit naast je of tegenover je en ik leid je door je eigen proces. Ik leer je te voelen wat goed is, herstel je harts- en zielsverbinding.

Kinderen reageren ook heel goed op deze manier van aanpak. Met name die hooggevoelige en paranormale kinderen ervaren dit als heel natuurlijk. Zij willen leren en meer inzicht krijgen in hun missie/taak en leven op aarde. Afhankelijk van de leeftijd van het kind is dit een bewust/onbewust proces. Waarbij ik handvaten, tips en begeleiding bied aan kind en (de hooggevoelige) ouder. Met name concentratie- en/of gedragsproblemen worden verminderd of verdwijnen. Slaapproblemen, paranormale verschijnselen en nieuwetijds fenomenen.

 

 

Orgid Mens Gezondheid en Ontwikkeling
Karin Scheltens

Landelijke Agenda van activiteiten op het vlak van bewust, gezond, duurzaam of welzijn.

Landelijk Netwerk van bewuste ondernemers die actief zijn op het vlak van bewust, gezond, duurzaam of welzijn.

Landelijk Netwerk van bewuste ondernemers die actief zijn op het vlak van bewust, gezond, duurzaam of welzijn.