Persoonlijke groei Psychosociale therapie

Zijn wij slachtoffer van onze klachten of kunnen we wat leren van ons lijden ?
Luxwoude

Veel van ons levensgeluk lijkt bepaald te worden door onze jeugd. En daar valt niet veel meer aan te veranderen (hoewel; daar is een therapie voor). Wel aan de manier waarop je er op terugkijkt en de mate waarin je het je heden en je toekomst laat bepalen. Het leven wordt veel makkelijker als je lading van je slechte ervaringen kan laten waar het thuishoort; in je verleden. Dan blijkt het heden een cadeautje en de toekomst een verrassing.

Wij hebben speciale aandacht voor Hoog Sensitieve Persoonlijkheden. Als kind worden ze vaak "druk" genoemd. Het verwerken van al die indrukken is voor deze mensenkinderen een lastige klus. Daardoor raakt hun computertje soms overbelast en loopt vast. Resetten is dan één ding; het voorkomen van de volgende vastloper een andere. Er valt goed mee om te gaan en dan kan het leven exta leuk zijn.

Praktijk voor BioEnergetische Geneeskunde
Pieter Astro

Landelijke Agenda van activiteiten op het vlak van bewust, gezond, duurzaam of welzijn.

Landelijk Netwerk van bewuste ondernemers die actief zijn op het vlak van bewust, gezond, duurzaam of welzijn.

Landelijk Netwerk van bewuste ondernemers die actief zijn op het vlak van bewust, gezond, duurzaam of welzijn.