Persoonlijke groei Rituelen en Ceremonies


Nij Beets

Als ritueelbegeleider bij afscheid begeleid ik de ceremonie of de dienst bij de uitvaart. Ik ga met de familie in gesprek over hun wensen bij dit afscheid. Soms staat de kerkelijke traditie wat meer centraal, soms zoekt men een geheel eigen afscheid. Beide is mogelijk.

Als ceremoniebegeleider voor jullie huwelijk verdiep ik me in jullie persoonlijke geschiedenis en motieven om te komen tot een viering met betekenisvolle rituelen.

Rituelen zijn zo oud als de wereld maar ze kunnen tegelijk ook speels en onconventioneel zijn. Ze helpen bij de 'rites de passage' in ons leven. Denk aan een welkomstritueel bij een geboorte, de overgang naar je pensioen, een scheiding, een inburgeringsritueel, een herdenkingsbijeenkomst. Rituelen en symbolen voegen daar echt iets aan toe. Ze raken nu juist die laag in ons waar we zo moeilijk woorden aan kunnen geven.

 

van der Zeijden Consult
Rien van der Zeijden

Landelijke Agenda van activiteiten op het vlak van bewust, gezond, duurzaam of welzijn.

Landelijk Netwerk van bewuste ondernemers die actief zijn op het vlak van bewust, gezond, duurzaam of welzijn.

Landelijk Netwerk van bewuste ondernemers die actief zijn op het vlak van bewust, gezond, duurzaam of welzijn.