Welzijn Financiële dienstverlening

Geldzorgnet werkt samen aan financiele rust
Amsterdam

Hoe herkent een werkgever financiële stress van een werknemer?
Welke signalen zijn een indicatie van financiele problemen?
Dit herkent de werkgever meestal bij loonbeslag, diefstal, toename van kort verzuim, verzoek om een voorschot op salaris.
Jaarprogramma op maat
Het traject van budgetcoaching / training financiele fitheid duurt bij Geldzorgnet een jaar. Deze periode is nodig om het financiële gedrag van de werknemer goed te inventariseren en te begrijpen. Hierbij komen onder andere aan de orde: houding tot geld, gevoel voor status, kennis en interesse in uw administratie, uitgavenpatroon, schulden, impulsaankopen, spaargedrag, verslaving / verkwisting, aflossen hypotheek et cetera. De budgetcoach inventariseert, brengt de valkuilen in kaart en maakt deze zichtbaar aan de werknemer. Met hulp van de financieel professional krijgen en behouden zij hun financiën op orde.
De schulden worden afgelost en zij gaan beter sparen.
De financieel adviseur inventariseert het werknemerspensioen en andere arbeidsvoorwaarden, De financieel adviseur vergelijkt deze met de privéverzekeringen en maakt een financieel plan. Hierin komt ook de hypotheek en het spaargeld aan de orde. 
Life events waar werknemers mee te maken krijgen zijn; bijna met pensioen, kinderen, huis kopen, overlijden gezinslid, samenwonen of trouwen, scheiding en andere. Geldzorgnet biedt werknemers (tijdelijk) inkomensbeheer, zodra zij door een life-event niet goed in staat zijn de financiën goed te organiseren.
De missie van Geldzorgnet; Een plezieriger leven zonder financiële stress voor werknemers. En een flinke kostenbesparing voor de werkgever. 


 

Geldzorgnet
Philip Knijff en Sandra Lanser

Landelijke Agenda van activiteiten op het vlak van bewust, gezond, duurzaam of welzijn.

Landelijk Netwerk van bewuste ondernemers die actief zijn op het vlak van bewust, gezond, duurzaam of welzijn.

Landelijk Netwerk van bewuste ondernemers die actief zijn op het vlak van bewust, gezond, duurzaam of welzijn.