Persoonlijke groei Astrologie

Verweij Drive
Hoofddorp

Ik bied mij aan als Astroloog om mensen een beter zicht te geven op henzelf en op de wereld en hen daarmee in staat te stellen hun problemen met relaties en werk op te lossen. 

Astrologie heeft als uitgangspunt dat de stand van Zon, Maan en planeten invloed uitoefenen op de frequentie van het energinetwerk waarmee alles en iedereen in het Universum met elkaar verbonden is. De planetaire energieën beinvloeden ons persoonlijk karakter en ons gedrag op onderbewust niveau in ons dagelijks leven. 

Door ons bewust te worden van deze invloeden vergroten we ons vermogen om succesvol te worden in ons leven. We leren bewuste en onderbewuste energieën in harmonie met elkaar te hanteren, herinnineringen uit ons verleden los te laten, te genieten van inpirerende relaties en onze talenten creatief in ons werk te uiten. 

Met behulp van mijn helderziende gave peil ik hun bewustzijnsniveau en leg hen uit tot welke dimensie van bewustzijn dit reikt. Indien ze voor een drempel van bewustzijn staan, help ik hen daar overheen. 

Ik verricht Astrologisch en spiritueel onderzoek en verzorg lezingen en publicaties over mijn bevindingen.

Biografie / Over Gerrit Verweij

De eerste periode van mijn leven heb ik mij gericht op de ontwikkeling van mijn talent als hoogbegaafde. Ik studeerde universitair af als civiel-ingenieur, planoloog en bestuurskundige. 

In mijn midlife periode belandde ik in een crisis, nadat mijn tweede huwelijk strandde en ik daarnaast ook nog in een slepend conflict op mijn werk belandde. Dit dwong me er toe om een ander talent van mij aan te boren: mijn hoogsensitiviteit. Met behulp van een cursus Astrologie leerde ik me op zielsniveau kennen en waarderen. In een zelf geschreven sprookje herkende ik mijn hogere levensdoel. Ik verwierf hierdoor een wezenlijk inzicht in de betekenis van relaties en werk als middel tot zelfverwerkelijking, zelfontplooiing en persoonlijke groei. Ik werd beloond met het vinden van de liefde van mijn leven en daarnaast ook met een succesvolle loopbaan in hoge leidinggevende functies. 

Vanuit mijn eigen ervaringen coach ik nu mensen, die hulp nodig hebben bij relaties en werk. Gebruik makend van mijn Astrologisch kennis en helderziende gave bied ik ze inzicht in hun persoonlijk levensdoel, talenten en uitdagingen. Ik adviseer ze niet alleen op praktisch niveau, maar help hen ook over drempels van bewustzijn en bevorder hun persoonlijke groei en spirituele ontwikkeling. Daarnaast verricht ik wetenschappelijk onderzoek naar de spirituele wereld. Mijn bevindingen presenteer ik in lezingen en publicaties.

 

 

Verweij Drive
Gerrit Verweij

Landelijke Agenda van activiteiten op het vlak van bewust, gezond, duurzaam of welzijn.

Landelijk Netwerk van bewuste ondernemers die actief zijn op het vlak van bewust, gezond, duurzaam of welzijn.

Landelijk Netwerk van bewuste ondernemers die actief zijn op het vlak van bewust, gezond, duurzaam of welzijn.

 

In Nederland zijn bij Bewust Netwerk

 

1.750+ professionals aangesloten

500+ activiteiten gepland

15.000+ nieuwsbrief lezers die ons volgen

 

Wil je duurzaam, gezond en bewust leven?
Zoek een professional of event in jouw regio: