Persoonlijke groei Coaching - Wandelcoaching

Coaching in Green, Praktijk voor Outdoor Lifecoaching
Hoofddorp

Het werken in de buitenlucht is typerend voor deze vorm van coaching. Het buiten coachen maakt dat de iemand letterlijk loskomt van zijn dagelijkse (werk)omgeving en zet hem/haar op een natuurlijke manier in beweging, zowel fysiek als mentaal!

Als cliënt wil je iets; je hebt een vraag, probleem of verlangen waar je aan wilt werken. Op een speelse en luchtige wijze beschouwen we samen je vraagstuk en gebruiken we de natuur om ons heen als inspiratiebron en spiegel. Al wandelend in een natuurlijke omgeving onderzoeken we wat er nodig is voor meer werkgeluk.

Om meer helderheid te krijgen in wat je écht wilt en wat je in de weg staat, gaan we allereerst op zoek naar de essentie van je hulpvraag, de vraag achter de vraag, het waarom van je vraag. Vervolgens onderzoeken we de diepere, meer onbewuste oorzaken van jouw probleemsituaties en gaan we op zoek naar verbanden, patronen en alternatieven. Als outdoor lifecoach loop ik een tijdje met je mee, ondersteun je in het proces, stel je vragen en nodig je zo nu en dan uit om een oefening te doen. Ik ondersteun je bij het 'restylen' van werk & leven voor een betere balans.

Outdoor lifecoaching is in het bijzonder geschikt voor werkgerelateerde coachvragen op het gebied van:

  • De balans tussen werk en vrije tijd
  • Verhoging van zelfvertrouwen
  • Hantering van (werk)stress
  • Verbetering van communicatie
  • Ontdekken en ontwikkelen van talenten
  • Vergroten van zelfkennis
  • Overgang naar nieuwe fase in loopbaan of levensloop
  • Verbetering van (werk)relaties
  • Ontwikkeling van positieve toekomstvisie

Coaching in Green
Ester Saelman

Landelijke Agenda van activiteiten op het vlak van bewust, gezond, duurzaam of welzijn.

Landelijk Netwerk van bewuste ondernemers die actief zijn op het vlak van bewust, gezond, duurzaam of welzijn.

Landelijk Netwerk van bewuste ondernemers die actief zijn op het vlak van bewust, gezond, duurzaam of welzijn.