Persoonlijke groei Dans & Beweging

Gurdjieff Movements
Haarlem

Gurdjieff Movements zijn een effectieve, interessante en prachtige vorm van meditatie in beweging. Ze zijn ontwikkeld om bewustzijn in het Nu te brengen door de verschillende centra van ons zijn met elkaar af te stemmen: ons fysieke, emotionele en ons mentale centrum. Als gevolg resulteren de Movements tot fysieke, emotionele en mentale ontspanning en brengen ze bewustzijn over ons Zelf en ons Zijn. 

De Gurdjieff-bewegingen zijn een reeks dansmeditaties die door G. I. Gurdjieff verzameld of geschreven werden en aan zijn studenten werden geleerd als onderdeel van het werk van zelfwaarneming en zelfstudie.

Gurdjieff leerde dat de bewegingen niet alleen concentratie oefeningen, lichamelijke coördinatie en esthetische schoonheid waren. Integendeel, in de bewegingen was echte concrete kennis ingebed, die van generatie naar generatie van geïnitieerden werd overgedragen. Elke houding en gebaar vertegenwoordigt een kosmische waarheid die de geïnformeerde waarnemer als een boek zou kunnen lezen.

Gurdjieff heeft ongeveer 250 bewegingen of dansen gecreëerd, waarvan sommige afkomstig zijn van Sufi, Tibetaanse, Boeddhistische of Esoterische tradities, in Centraal-Azië, Tibet, Egypte, en het Midden-Oosten. Sommige Movements zijn door Gurdjieff gemaakt en op muziek gesteld door Gurdjieff en Thomas de Hartmann.

Irkodel
Sebastiaan van Agteren

Landelijke Agenda van activiteiten op het vlak van bewust, gezond, duurzaam of welzijn.

Landelijk Netwerk van bewuste ondernemers die actief zijn op het vlak van bewust, gezond, duurzaam of welzijn.

Landelijk Netwerk van bewuste ondernemers die actief zijn op het vlak van bewust, gezond, duurzaam of welzijn.