Gezondheid Bouwen en Wonen

Tjaden Woonbiologie voor een gezonde en harmonieuze woning
Heemstede

Tjaden woonbiologie onderzoekt uw woning of bedrijf met het doel de woning zo gezond mogelijk te krijgen. De specialisatie is het meten en neutraliseren van straling van bijvoorbeeld zendmasten. Het resultaat is dat men vaak veel beter gaat slapen.

Tjaden Woonbiologie wil graag informeren en adviseren over diverse producten en diensten die kunnen bijdragen aan een prettigere leefsfeer en een betere energiehuishouding in uw woning, uw bedrijf of dierenverblijf.

Tegenwoordig staan veel mensen 's ochtends vermoeider op dan dat zij de avond daarvoor naar bed gingen, of transpireren hevig tijdens de slaap. Hoofdpijn, slaapstoornissen, bedplassen bij de kleineren onder ons, maar bijvoorbeeld ook concentratiestoornissen, kunnen worden veroorzaakt door het slapen in een belaste slaapkamer.

Deze belasting kan diverse oorzaken hebben, zoals:

 • Elektropathogene belasting
 • Geopathogene belasting
 • Slechte ventilatie

Elektropathogene belasting (elektrostress/elektrosmog)
Elektropathogene belasting wordt veroorzaakt door de aanwezigheid van elektriciteitsleidingen en elektrische apparatuur in de woning. Met name belastend is apparatuur rond de slaapplaats, zoals: 

 • waterbed
 • elektrische deken
 • dect-telefoon
 • draadloos modem
 • elektrische wekker (veelal vlak naast het hoofd)
 • oplader draadloze telefoon
 • elektrisch verstelbaar bed
 • audio apparatuur
 • smartphone of mobiele telefoon (wordt met name door jongeren onder het kussen gelegd)
 • verlengsnoeren onder het bed

Geopathogene belasting
Geopathogene belasting bestaat uit twee soorten, namelijk natuurlijke en technische.

Geo betekent aarde en dus eigenlijk ook de energie die uit de aarde en de kosmos komt. Vroeger noemde men deze energie aardstralen, omdat de energie vanuit de kosmos de aarde binnendringt en vervolgens dezelfde aarde ook weer verlaat. De wichelroedelopers van destijds dachten dat deze energie uit het binnenste van de aarde kwam; vandaar de benaming aardstralen. Tegenwoordig spreken we van aardnetten; het zogenaamde ortogonaal- en het diagonaal net, van onderaardse waterlopen en breuken in de aardkorst. Met behulp van een lecherantenne zijn we in staat deze energieën te lokaliseren en vervolgens te neutraliseren.

Naast deze natuurlijke geopathogene belasting bestaat er ook nog een vorm van belasting die het gevolg is van energie afkomstig van radarinstallaties en gsm-, UMTS-, WiMax- en C2000 zendmasten. Deze energieën zijn praktisch op dezelfde manier meetbaar als de natuurlijke, en zijn eveneens te neutraliseren om een gezonder en prettiger leefklimaat tot stand te brengen.

Slechte ventilatie
In de afgelopen jaren (vanaf 1999) hebben wij talloze woningen onderzocht. In nagenoeg alle woningen blijkt er onvoldoende te worden geventileerd. Alleen het raam op een kier, of de ventilatieroosters openzetten is vaak niet voldoende. Een volwassen mens heeft ongeveer 25 kubieke meter verse lucht per uur nodig. Met andere woorden een kamer van 4 x 3 meter moet ieder uur worden ververst. In 1 uur tijd loopt het Co2 gehalte in een slecht of niet geventileerde ruimte vaak op tot alarmerende waarden.

Tjaden Woonbiologie
Thijs Tjaden

Landelijke Agenda van activiteiten op het vlak van bewust, gezond, duurzaam of welzijn.

Landelijk Netwerk van bewuste ondernemers die actief zijn op het vlak van bewust, gezond, duurzaam of welzijn.

Landelijk Netwerk van bewuste ondernemers die actief zijn op het vlak van bewust, gezond, duurzaam of welzijn.