Persoonlijke groei Coaching - Kindercoaching

Hoogbegaafdheid - Kindercoach; Ateliers, workshops, trainingen, begeleiding en HB-Koffieochtenden
Haarlem

Coaching voor (vermoedelijk) (hoog)begaafde kinderen. Ateliers, workshops, trainingen, begeleiding en HB-Koffieochtenden met betrekking tot (hoog)begaafdheid.

HB-Koffieochtend
Wees welkom voor een kopje koffie of thee, een praatje, vragen stellen of gewoon voor de gezelligheid mbt (hoog)begaafdheid en alles wat ermee te maken heeft. Van onderwijs tot opvoeding, van interessante quotes tot ontroerende uitspraken. Ik neem informatieboeken en -tijdschriften (Talent & Gifted@248) mee die jullie kunnen inzien en lenen als daar behoefte aan is.

HB-spreekuur
HB-spreekuur is er om te bespreken wat jij nodig hebt. Als ervaringsdeskundige zowel als moeder en als juf kan ik je een luisterend oor bieden, advies geven, doorverwijzen of mijn ervaringen delen. Maar net wat er op dat moment nodig is.

Wees welkom!

Peers-atelier
Tijsje Breederveld

Landelijke Agenda van activiteiten op het vlak van bewust, gezond, duurzaam of welzijn.

Landelijk Netwerk van bewuste ondernemers die actief zijn op het vlak van bewust, gezond, duurzaam of welzijn.

Landelijk Netwerk van bewuste ondernemers die actief zijn op het vlak van bewust, gezond, duurzaam of welzijn.