Persoonlijke groei Centra voor Bewustwording

Karmelitaans Centrum voor Spiritualiteit en Levensverdieping
Haarlem

Niemand blijft graag alleen met wat haar of hem beweegt.
Mensen zoeken mensen om mee te praten, over God weet wat:
leven, leegte, dood,
verlangen, angst, hoop…

Vandaar ons aanbod, voor hen die een eindje met elkaar willen oplopen.

Deze woorden staan op de voorkant van het programmaboekje van het Karmelitaans Centrum voor Spiritualiteit en Levensverdieping (KCS) te Haarlem. Over deze en andere thema’s biedt het KCS een aantal programma’s aan.

In een kleine groep gaan deelnemers een reeks gesprekken aan uitgaande van een boek, een film, muziek, gedichten, of anderszins. Regelmatig zal worden gerefereerd aan het werk van oude of hedendaagse mystici.

Het complete jaarprogramma staat op de website. U kunt ook een programmaboekje opvragen bij het secretariaat.

Karmelitaans Centrum voor Spiritualiteit en Levensverdieping
Karmelitaans Centrum voor Spiritualiteit en Levensverdieping

Landelijke Agenda van activiteiten op het vlak van bewust, gezond, duurzaam of welzijn.

Landelijk Netwerk van bewuste ondernemers die actief zijn op het vlak van bewust, gezond, duurzaam of welzijn.

Landelijk Netwerk van bewuste ondernemers die actief zijn op het vlak van bewust, gezond, duurzaam of welzijn.