Persoonlijke groei Muziek & Zang

Stembevrijding: Geef jezelf de ruimte!
Haarlem

WAT IS STEMBEVRIJDING
De meest directe vorm van het ervaren van de vrijheid in jezelf is door simpelweg te ademen en door geluid te geven met je stem. Jouw stem is een open verbinding tussen jouw binnenwereld en de buitenwereld. Door je eigen geluid te laten klinken is het mogelijk om wat er op dit moment in je leven is aan te raken.

Je kan op twee manieren zingen:
Zoals we gewend zijn, je best doen om mooi te zingen voor jezelf of voor een ander. Of je doet niet je best en je laat moeiteloos naar buiten komen wat er van binnen leeft. Bij dat innerlijke lied komen vaak spanningen los in de vorm van emoties, zoals vreugde of pijn. Alles kan worden meegenomen in jouw klank. Over dat laatste gaat stembevrijding.

We gaan met stembevrijding voortdurend met onze aandacht en ademhaling terug naar ons lichaam en we laten een klank ontstaan. Hierin is geen goed of fout. Zo kunnen we via de stem iedere keer weer iets wat in ons leeft de vrije ruimte geven. Hierdoor ga je steeds meer je eigen kracht voelen.

Stembevrijding gaat niet over mooi kunnen zingen. Het gaat over jezelf bevrijden van datgene wat je op dit moment in je leven beperkt om voluit te leven. Daarbij gebruiken we onze stem als ingang, omdat het de meest directe weg naar binnen is én omdat het heerlijk is om je stem alle ruimte te geven.

François Belle-Stembevrijding
François Belle

Landelijke Agenda van activiteiten op het vlak van bewust, gezond, duurzaam of welzijn.

Landelijk Netwerk van bewuste ondernemers die actief zijn op het vlak van bewust, gezond, duurzaam of welzijn.

Landelijk Netwerk van bewuste ondernemers die actief zijn op het vlak van bewust, gezond, duurzaam of welzijn.