Persoonlijke groei Vrouwenspiritualiteit

Loge Vita Vera (onderdeel van de Orde van Weefsters)
Velsen-zuid

Om te worden wie je bent.

Weefsters zijn vrouwen die bewust in het leven staan. Zij willen meer diepgang aan hun leven geven en elkaar daarin stimuleren en ondersteunen. Loge Vita Vera is een vrouwencirkel die werkt met rituelen en inwijding. Het werken met symbolen, zoals je bijvoorbeeld van ruwe wol een draad kunt spinnen, is een hulpmiddel om zelf te leren denken en beschouwen om te kunnen groeien. Om op eigen kracht je leven in te richten vanuit de mens die je in wezen bent.Vanuit de inwijding, die een ieder anders beleeft en interpreteert is het leerzaam om ervaringen en meningen uit te wisselen. Dat verdiept en verrijkt, stemt tot nadenken en stimuleert ontwikkeling. De loge is niet dogmatisch en staat open voor vrouwen van verschillende achtergronden. Een ieder wordt uitgenodigd haar eigen wijsheid te vinden, op dat moment in haar eigen leven. Wie wil groeien zoekt daarvoor methodes, wegen en medereizigers. Dat maakt het met elkaar weven wonderlijk boeiend.

De Orde van Weefsters is een landelijke vereniging van vrouwen, zij komen in loges bij elkaar onder andere in Velsen-Zuid.

De Orde staat open voor alle vrouwen die zich willen ontplooien en zich, samen met andere vrouwen, willen verdiepen in de zin van het leven. Lid wordt men door middel van inwijding.

Loge Vita Vera
Loge Vita Vera

Landelijke Agenda van activiteiten op het vlak van bewust, gezond, duurzaam of welzijn.

Landelijk Netwerk van bewuste ondernemers die actief zijn op het vlak van bewust, gezond, duurzaam of welzijn.

Landelijk Netwerk van bewuste ondernemers die actief zijn op het vlak van bewust, gezond, duurzaam of welzijn.