Persoonlijke groei Meditatie

Meditatie: vereniging van het individuele zelf met het Universele Zelf
Bloemendaal

In de YogaMeditatie Verdiepingsgroep van YogaWise leer je wat meditatie werkelijk is en hoe je het doet

We laten ons inspireren door rijke kennis en vaardigheden die via yogi’s en swami’s uit de Traditie van yoga uit de Himalaya’s bewaard zijn gebleven en nog steeds worden doorgegeven. Eeuwenoude teksten uit de Yoga Sutras van Patanjali, het achtvoudige pad van YogaMeditatie, blijken springlevend, universeel en toepasbaar te zijn op de dag van vandaag, op de mens van nu. Het gaat daarbij onder andere over filosofie, psychologie en hele praktische oefeningen om te komen tot een verstilde mind, tot meditatie.

We oefenen, delen, lachen en luisteren

Het gezamenlijk doornemen en bespreken van stukjes tekst, het bekijken van korte video’s en het deel uitmaken van een groep gelijkgestemden blijkt enorm ondersteunend, zelfs essentieel in je meditatie proces! Dat is dan ook de kern van de Verdiepingsgroep. We oefenen, delen, lachen, luisteren en spelen met de materie. We houden het luchtig en praktisch. Mediteren is een vaardigheid die je kan leren. En we bespreken hoe je meditatie kan integreren in je dagelijkse leven. 

Je gaat de verschillende lagen van je bewustzijn ont-dekken, zodat de verbinding met zuiver Bewustzijn, je universele Zelf, je diepste Kern - of hoe je het noemen wilt - zich kan ontvouwen. Een fascinerend proces van bewustwording, interne dialoog, aandacht, contemplatie en meditatie. Yoga dus!

Aandacht voor alle facetten van het meditatieproces

Er is discussie, uitwisseling van ervaringen en ruimte voor vragen. We sluiten af met een begeleide meditatie.

Yoga-Wise
Yvonne Dekker

Landelijke Agenda van activiteiten op het vlak van bewust, gezond, duurzaam of welzijn.

Landelijk Netwerk van bewuste ondernemers die actief zijn op het vlak van bewust, gezond, duurzaam of welzijn.

Landelijk Netwerk van bewuste ondernemers die actief zijn op het vlak van bewust, gezond, duurzaam of welzijn.